Корпоративна задължителна застраховка "Трудова злoполука" на работниците и служителите на застрахователно дружество


Категория на документа: Икономика
КУРСОВ ПРОЕКТ
На тема: Корпоративна задължителна застраховка "Трудова злoполука" на работниците и служителите на
ЗАД "Алианц България"

Разработил:......................... Проверил:.........................

ВАРНА
2013

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Имидж и пазарни позиции на ЗАД "Алианц България".........................................2

1.1 Възникване, специализация и търговска мрежа.....................................................2

1.2 Акционери и органи на управление........................................................................3

1.3 Оценка по водещи финансови показатели за 2011г...............................................4
2. Представяне на задължителна застраховка "Трудова злoполука" на работниците и служителите на ЗАД "Алианц България".........................................7

2.1 Сключване и действие на застраховката.................................................................7

2.2 Взаимоотношения между страните при настъпване на риска..............................7
3. Ситуационен анализ на задължителна застраховка "Трудова злoполука" на работниците и служителите на ЗАД "Алианц България".........................................8

3.1 Преки конкуренти на ЗАД "Алианц България".....................................................8

3.2 Сравнение на задължителна застраховка "Трудова злoполука" на работниците и служителите с конкурентна застраховка..................................................................9

3.3 Препоръка за увеличаване продажбите на задължителна застраховка "Трудова злoполука" на работниците и служителите.....................................................................10

1.Имидж и пазарни позиции на ЗАД "Алианц България"
1.1 Възникване, специализация и търговска мрежа

Основано на 22 март 1991 г. Застрахователно и презастрахователно дружество "България" e първото частно застрахователно дружество на българския пазар след повече от 40 години държавен монопол. ЗАД "България" е ядрото, около което се организира структурата на Холдинг "България".
На 16.11. 1998 г. е обявено придобиването на 51% от акциите на "България Холдинг" от един от най-големите застрахователи в света Allianz AG - Мюнхен. С това се поставя началото на "Алианц България Холдинг", а клиентите на дружествата от групата печелят на своя страна една стабилна международна компания и многогодишен опит, разширяване обхвата на покритите рискове, професионализъм и коректност, още по-високи стандарти (съответстващи на международните) за качество на обслужване и управление на всички видове ресурси.

Алианц България Холдинг се състои от седем дружества и предлага услуги в застрахователния, осигурителен и банков сектор. Дружествата са: ЗПАД Алианц България (общо застраховане), ПОД Алианц България (допълнително задължително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване), ТБ Алианц България (пълно банково обслужване на индивидуални и корпоративни клиенти), ЗАД Енергия (застраховане на енергийния сектор), Алианц Лизинг & Сървисиз (лизинговане на автомобили, машини и оборудване), Алианц България Живот (животозастраховане) и България НЕТ.

ЗПАД България е ядрото, около което се организира структурата на България Холдинг, създаден през 1992 и включващ следните дружества: ЗПАД България - общо застраховане, ЗАД Ферострад - с акционерното участие на БДЖ, ЗАД Туринс - с акционерното участие на фирми от Комитета по Туризма, ЗАД Гора - с акционерното участие на фирми от Комитета по горите. Последните три дружества се вливат в ЗПАД България през 1998г. и съгласно процедурата по лицензиране на застрахователите и измененията в Закона на застраховането ЗПАД "България" получава лиценз №16/16.07.98г. за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност. На 26.02.1999г. ЗПАД "България" променя името си на ЗПАД "Алианц България", а от 27.052008г. е вече ЗАД "Алианц България".
От създаването си ЗАД Алианц България е сред водещите застрахователни компании на българския пазар. През 2012 година дружеството отчита премиен приход в размер на 77 979 836. Независимо, че отчетеното е с 3,05% по-малко от 2011г. (80 434 365), компанията запазва петата си позиция в класацията за относителен пазарен дял в общото застраховане.

ЗАД "Алианц България" има над 110 представителни офиса в цяла България, от които 42 главни представителства. Създадена е и мрежа от 3000 високо квалифицирани застрахователни съветници, работещи в областта на общото застраховане, животозастраховането, пенсионното осигуряване, както и с някои банкови продукти.
1.2 Акционери и органи на управление.
Основен акционер в ЗАД "Алианц България" е "Алианц България Холдинг" АД със 71.51 %, БДЖ държи 11 % от българо-немския застраховател, а ОББ - 4.44 %. Останалите около 13 % се разпределят между множество малки акционери - физически и юридически лица.
ЗАД "Алианц България" е с двустепенна система на управление - Надзорен съвет и Управителен съвет в състав:
Надзорен съвет:
Атанас Табов - председател
Максим СираковСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративна задължителна застраховка "Трудова злoполука" на работниците и служителите на застрахователно дружество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.