Кореспонденция между публичната администрация и фирми-кандидати за обществени поръчки


Категория на документа: Икономика
Специалност:
"Предприемачество и мениджмънт"

Публична администрация

Тема:

"КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ФИРМИ-КАНДИДАТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

София 2014 г.

Фирма TTT" ЕООД е кандидат за участие в обществена поръчка доставка на компютърна техника и оборудване, провеждана от Министерство на образованието.

Изх. № 4004/20.01.2014г.

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Фирма ,,TTT'' ЕООД с ЕИК:000000000, водеща в продажбите и доставките на компютърна техника и оборудване, работим с производители от цял свят и имаме богат избор на компютърна техника и офис оборудване на конкурентни цени за българския пазар. Желаем да участваме в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка провеждана от "Министерство на образованието" с предмет: "Доставка на компютърна техника и оборудване''.

Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражение.

Моля за Вашето съдействие препоръките да станат достояние на подчинените Ви структури.

гр. София
20.01.2014 г.

С уважение:

/Управител/

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

За участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на компютърна техника и оборудване"

1. Наименование на участника:
,,TTT'' ЕООД

2. Седалище и адрес за кореспонденция:
Град София ул. Захари Стоянов № 12 п.к.: 1336
/пощенски код, град/село, община, квартал, улица №/бл., ап./

БУЛСТАТ/ЕИК: 000000000
телефон за връзка: 0888 888 888Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кореспонденция между публичната администрация и фирми-кандидати за обществени поръчки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.