Контролинг


Категория на документа: Икономика300 - 285

Бр. И (конт.т.) = 51 000 х 15 %

15
Бр. И (конт.т.) = 3 400 х 15 %
Бр. И (конт.т.) = 510 единици

Продукт 2
Бр. И (конт.т.) = ПРпер + ППпер

ПЦед.изд - ПРРед.изд

Бр. И (конт.т.) = 47 000 + 4 000 х 45 %

270 - 257
Бр. И (конт.т.) = 51 000 х 45 %

13
Бр. И (конт.т.) = 1 765 единици

Продукт 3
Бр. И (конт.т.) = ПРпер + ППпер

ПЦед.изд - ПРРед.изд
Бр. И (конт.т.) = 47 000 + 4 000 х 40 %

250 - 233
Бр. И (конт.т.) = 51 000 х 40 %

17
Бр. И (конт.т.) = 1 200 единици

Задача 6. Предприятие разполага със следните оценки за вероятните обеми на реализация на даден продукт и за вероятностите за тяхната реализация: 460 т - 10 %, 480 т - 20 %, 500 т - 40 %, 520 т - 20 %, 540 т - 10 %. Критичната точка на продажбите на предприятието е 440 т. Оценете може ли с 95 % сигурност да се твърди, че предприятието няма да попадне под критичната точка на своите продажби.

Решение:
σвоп = √∑(ВОПi - ¯ВОП)2 х Вiвоп

където:
σвоп - стандартно отклонение на вероятните обеми продажби
ВОПi - вероятни обеми продажби
¯ВОП - среден вероятен обем продажби
Ввоп - вероятността за реализацията на вероятен обем продажби

σвоп = √ (2 500 - 500)2 х 100 %
σвоп = √ 4 000 000
σвоп = 2 000

¯ВОП - z σвоп
500 - 0,01807 х 2 000 = 463,86Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контролинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.