Контролинг


Категория на документа: Икономика


ОПН - оптимален размер на паричната наличност;
РЗ - средни разходи по сделка с краткосрочни инвестиции;
ДКИ - средна доходност от краткосрочни инвестиции;
σСДН - дисперсия на среднодневните наличности;

ОПН = 3√3 х 30 х 4002

4 х 8 %
ОПН = 3√ 14 400 000

0,32
ОПН = 3√ 45 000 000
ОПН = 356 лв.

МПН = 3 х ОПН
МПН - максимална парична наличност;

МПН = 3 х 356
МПН = 1 068 лв.

Задача 4. Предприятие функционира устойчиво през годината, като показва обичайни балансови съотношения, както следва: неразпределена печалба към балансова печалба - 0.60, балансова печалба към нетни приходи от продажби - 0.08, размер на актива на баланса към нетни приходи от продажби - 0.50, привлечен към собствен капитал - 0.70. Определете достижимия ръст на приходите от продажби на предприятието през следващата година при запазване на същите балансови съотношения.

Решение:

НП х НП х (1 + ПК )

∆НПП = БП НПП СК където:

НППО А - НП х БП х (1 + ПК )

НПП БП НПП СК

∆НПП - увеличение на нетните приходи от продажби;
НППО - нетни приходи от продажби за предходния период;
НП - неразпределена печалба;
БП - балансова печалба;
НПП - нетни приходи от продажби;
ПК - привлечен капитал;
СК - собствен капитал;
А - размер на общите активи;
НП = 0,60
БП

БП = 0,08
НПП

А = 0,50
НПП

ПК = 0,70
СКСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контролинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.