Контролинг


Категория на документа: ИкономикаНПП
ПОВ - период на оборот на вземанията от клиенти;
Ср.р.В - среден размер на вземанията от клиенти през периода;
ПОЗ = Ср.р.З х ПП

РД
ПОЗ - период на оборота на банковите задължения;
Ср.р.З - среден размер на небанковите задължения през периода;
РД - разходи за дейността през периода;
ППЦ = Ср.н. КМА х ПП

НПП
ППЦ = 100 000 х 361

1 000 000
ППЦ = 36 100 000

1 000 000
ППЦ = 36,10

ПОВ = Ср.р.В х ПП

НПП
ПОВ = 30 000 х 361

1 000 000
ПОВ = 10 830 000

1 000 000
ПОВ = 10,83

ПОЗ = Ср.р.З х ПП

РД
ПОЗ = 20 000 х 361

990 000
ПОЗ = 7 220 000

990 000
ПОЗ = 7,29
Финансов цикъл = Производствен цикъл + Период на оборота на вземанията от клиенти - Период на оборота на небанковите задължения
Финансов цикъл = 36,10 + 10,83 - 7,29
Финансов цикъл = 39,6 дни
Задача 3. Наблюдение на паричните наличности на предприятие показва, че то поддържа среднодневни парични наличности с дисперсия (повдигнато на квадрат стандартно отклонение) 400 лв. Съществува безрискова възможност за покупко-продажба на държавни ценни книжа с годишна доходност от 8 %. Средният размер на комисионните по такава сделка е 30 лв. Като използвате модела на Милър и Ор, определете оптималната и максималната парична наличност на предприятието.
Решение:
ОПН = 3√3 х РЗ х σ2СДН

4 ДКИ
където:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контролинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.