Контролинг


Категория на документа: ИкономикаЗадача 4. По условията на задача 3 се изисква предприятието да реализира месечна печалба от 4 хил. лв., което предполага месечна сума на покритие от 28 хил. лв. Определете контролната точка на месечните приходи от продажби на предприятието.

Решение:
ППпред (конт.т.) = ПРпер + ППпер

1 - ПРРпред (като % от ППпред)

където:
ППпред (конт.т.)- контролна точка на приходите от продажби;
ПРпер - постоянни разходи на предприятието;
ППпер - планирана печалба за периода;
ПРРпред - променливи разходи на предприятието;
ППпред - приходи от продажби на предприятието;

ППпред (конт.т.) = ПРпер + ППпер

1 - ПРРпред (като % от ППпред)
ППпред (конт.т.) = 24 000 + 4 000

1 - 0,60
ППпред (конт.т.) = 28 000

0,40
ППпред (конт.т.) = 70 000 лв.

Задача 5. Предприятие произвежда три еднородни продукта, като продуктовата структура в натурално изражение има следните характеристики: продукт 1 - 15 % от общото количество, продукт 2 - 45 %, и продукт 3 - 40 %. Постоянните разходи, които предприятието прави за периода, са 47 хил.лв., като се счита, че производството и реализацията на едни и същи количества от трите продукта предизвикват еднакви постоянни разходи. Продажната цена на единица продукт 1 е 300 лв., на единица продукт 2 - 270 лв., а на продукт 3 - 250 лв. Променливите разходи за производството и реализацията на трите продукта са съответно 285, 257 и 233 лв. Определете критичните точки на продажбите на всеки от трите продукта в натурално изражение и контролните точки на тези продажби, при положение че целевата печалба на предприятието за периода е 4 хил.лв.

Решение:

Продукт
Продуктова структура /%/
Постоянни разходи ПРпред /хил.лв./
Променливи разходи
ПРРед.изд

/лв./
Продажна цена
ПЦед.изд
/лв./
1
15
47 000
285
300
2
45
47 000
257
270
3Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контролинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.