Контролинг


Категория на документа: ИкономикаБр. И (конт.т.) = ПРпер + ППпер

ПЦед.изд - ПРРед.изд
където:
Бр. И (конт.т.) - контролна точка на броя на изделията

Бр. И (конт.т.) = ПРпер + ППпер

ПЦед.изд - ПРРед.изд
Бр. И (конт.т.) = 9 000 + 1 000

90 - 60
Бр. И (конт.т.) = 10 000

30
Бр. И (конт.т.) = 334 бр.

2. Определяне на контролна точка на месечните продажби в стойностно изражение:
ПП (кон.т.) = Бр. И (конт.т.) х ПЦ ед.изд където
ПП (кон.т.) - контролна точка на приходите от продажби

ПП (кон.т.) = Бр. И (конт.т.) х ПЦ ед.изд където
ПП (кон.т.) = 334 х 90
ПП (кон.т.) = 30 060 лв.

Задача 3. Предприятие в многопродуктова структура има постоянни месечни разходи в размер на 24 хил. лв. Относителният дял на променливите му разходи в приходите от продажби е 60 %. Определете критичната точка на месечните приходи от продажби на предприятието.

Решение:

ППпред (кр.т.) = ПРпред

1 - ПРРпред (като % от ППпред)
където:
ППпред (кр.т.)- критична точка на приходите от продажби;
ПРпред - постоянни разходи на предприятието;
ПРРпред - променливи разходи на предприятието;
ППпред - приходи от продажби на предприятието;

ППпред (кр.т.) = ПРпред

1 - ПРРпред (като % от ППпред)
ППпред (кр.т.) = 24 000

1 - 0,60

ППпред (кр.т.) = 24 000

0,40

ППпред (кр.т.) = 60 000 лв.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контролинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.