Контролинг


Категория на документа: Икономика


Задачи за самоподготовка

Глава четвърта - Контролинг на продуктовата структура

Задача 1. Предприятие произвежда единствен продукт с продажна цена 90 лв., като променливите разходи за производството на единица продукт са 60 лв. Месечните постоянни разходи на предприятието са 9 хил. лв. Определете в стойностно и натурално изражение критичната точка на месечните продажби на предприятието.

Решение:

1. Определяне на критичната точка на месечните продажби в натурално изражение:

Бр. И (кр.т.) = ПРпред + О

ПЦед.изд - ПРРед.изд

където:

Бр. И (кр.т.) - критична точка на натурален обем на продажбите;

ПРпред - постоянни разходи на предприятието;

ПЦед.изд - продажна цена на единица изделие;

ПРРед.изд - променливи разходи за единица изделие;

Бр. И (кр.т.) = ПРпред + О

ПЦед.изд - ПРРед.изд

Бр. И (кр.т.) = 9 000

90 - 60

Бр. И (кр.т.) = 300 лв.

2. Определяне на критичната точка на месечните продажби в стойностно изражение:

ПП (кр.т.) = Бр. И (кр.т.) х ПЦ ед.изд , където

ПП (кр.т.)- критична точка на стойностен обем продажби

ПП (кр.т.) = Бр. И (кр.т.) х ПЦ ед.изд

ПП (кр.т.) = 300 х 90

ПП (кр.т.) = 27 000 лв.

Задача 2. По условията на задача 1 се изисква да бъде реализирана месечна печалба от 1 000 лв. и съответно сума на покритие от 10 000 лв. Определете контролната точка на продажбите в натурално и стойностно изражения.

Решение:

1. Определяне на контролна точка на месечните продажби в натурално изражение:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контролинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.