Концепция в дадена сфера


Категория на документа: ИкономикаXI. Функции -

Функцията на моята длъжност се характеризира в по - голямата си част със Закона за администрацията на Република България. За истинността на всички лични или фиренни данни, които е необходимо да предоставям или прилагам в работата си нося отговорност по чл. 313 от Наказателния Кодекс и съм задължена да се придържам строго към Закона за защта на личните данни.

XII. Обобщения /изводи/ -

Като цяло в дружеството са спазени всички препоръки от специализирани технически лица по сигурността, спокойствието и здравето на служителите. В системата са спазени всички последователни действия, което гарантира сигурната й функционалност. Също така, тя е достатъчно гъвкава, за да не причинява трудности при работния процес, подлежи на промяна /нововъведения/, индивидуално устойчива е при изискванията на естеството на работа за всеки един от служителите.

Проверил: проф. д.и к.н Христо Иванов
??

??

??

??

К О Н Ц Е П Ц Я
по учебна дисциплина "Основи на сигурността на публичните предприятия"

1
Изготвил: Росица Богданова Куртева, фак.№ 07112123
Специалност: Публична администрация /задочно обучение/

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Концепция в дадена сфера 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.