Комуникационна политика


Категория на документа: Икономика
ВТУ"Св.св. Кирил и Методий"
Стопански факултет

Курсова работа
На тема:
Комуникационна политика на "Метро кеш енд Кери България"ЕООД

Съдържание

1. Увод
2. История на фирмата
3. Основни части на комуникационната политика във фирмата
3.1 Връзки с обществеността;
3.2 Реклама;
3.3 Насърчаване на продажбите;
3.4 Лични продажби.
4. Заключение
5. Използвана литература

1. Увод
Съвременната икономика се изрязява в прогресивното използване на механизмите на маркетинга. Развитието на икономиката е немислимо без прилагането на инструментите на маркетинга .Всяка една търговска фирма следва да разпространява информация в маркетинговата среда и по-конкретно - към своите клиенти и контрагенти. Напълно е възможно маркетинг с отлично развити политики по отношение на цена, продукт и дистрибуция, да претърпи пълен крах без адекватна комуникационна политика. Под понятието "комуникация" в маркетинговата литература се разбира изпращане на послания към клиентите с цел да се промени тяхното мисловно поведение - мотивация, представи, познание, отношение. Тази промяна впоследствие може да се превърне във фактор за изменение и на реалното поведение.
Комуникационната политика на търговска фирма е политика на осигуряване на неговата взаимовръзка с потребителите на услуги посредством обмен на информация. Чрез нея компанията осъществява процеса на информиране за предлаганата услуга. Клиентите се ориентират в мнообразието от продукти, съобразяват се с техните качества и с потребностите си, които тези продукти ще удовлетворяват. По такъв начин с комуникационната политика се създават подходящите условия за стимулиране на потребителското търсене на качествени продукти, формира се благоприятна представа за фирмата и неговата дейност.

В следващите редове ще се опитам да представя как е устроена комуникационната политика на една търговска верига, а именно "Метро Кеш енд Кери България" ЕООД.Причината поради,която избрах точно тази фирма е факта, че работя в Метро В.Търново и наблюдавам целия процес на работа.Длъжността,която заемам ми дава възможност да следя от близо целия процес -от приемането на стока в магазина до неговото позициониране и продажба,с помощта на инструментите на маркетинга.

2.История на фирмата
МЕТРО кеш енд кери България е част от МЕТРО кеш енд кери интернешънъл. Компанията започва търговската си дейност в България с отварянето на първите магазини на 18 март 1999 в София и Пловдив. Днес веригата има 14 магазина, което е показател за добро позициониране и високи продажби. Тези магазини са : София 1 и София 2, Пловдив 1 и Пловдив 2, Русе, Варна, Стара Загора, Бургас, Благоевград, Велико Търново, Плевен, Хасково, Добрич и Сливен.
Терминът Cash & Carry се свързва с търговията на едро, с бързите търговски обороти. Този тип магазини са различни от обичайните търговски вериги, които са насочени само към професионални клиенти, или към крайните потребители. Целевите групи на МЕТРО са предимно хотели, ресторанти и търговци. Те могат да бъдат обединени в следните групи:

- ХоРеКа - хотели, ресторанти и кетъринг фирми, които пазаруват основно хранителни стоки и други необходими продукти;

- Търговци - малки търговски обекти, магазини, павилиони както и частни предприемачи, които купуват стоки с цел препродажба;

- Други бизнес клиенти - офиси, обслужващи фирми, правителствени агенции и други организации, които купуват всичко - от почистващи препарати до офис-оборудване за професионална употреба.

Cash & Carry магазините се основават на концепцията за самообслужване и работят с регистрирани клиенти. Едно от основните предимства при тях е, че се избягва намесата на посредници при реализацията на стоките и по този начин клиентите не само намалявят своите разходи /за покупка и транспортиране/, но и сами могат да взимат своите решения и да определят риска

3.Основни части на комуникационната политика
За да се представи цялостната комуникационна политика, водена от търговската верига, ще разгледам подробно четирите основни части на комуникационната политика, а именно:
Връзки с обществеността;
Реклама;
Насърчаване на продажбите;
Лични продажби.

Връзки с обществеността

Метро е голяма и стабилна компания на българският пазар. В нея се изготвят разнообразни стратегии за развитие на Връзките с общественоста като неизменно се взима предвид потребителското търсене.Целта на тази част на комуникационната политика е да представи компанията сред публиката и все повече да се вижда нейното име. Поради тази причина се организит семинари, които се спонсорират от самата компания.За да запази добрия си имидж в обществото Метро организира събития свързани с подкрепа за бългърските производители. Това е първата по рода си инициатива,която се осъществява в България. По този начин на производителите се отдава възможността да осъществят търговската си дейност и да пласират своята продукция на пазара. Като партньор на професионалисти, компанията осъществява тази инициатива изцяло в подкрепа на българския бизнес. МЕТРО България се отнася с чувство на отговорност към проблемите на българските производители, желанието на компанията е да предлага на клиентите български селскостопански продукти.
Връзките с обществеността са тези, които определят и насочват информацията за фирмата. Чрез тях се влияе на общественото мнение и се изгражда образа на компанията сред обществото.Участието в семинари, спонсорирането на различни спортни инициативи и др. са похват на връзките с обществеността и съответно на комуникационната политика на фирмата. Чрез спонсорирането и дарителството се изгражда положителен имидж на компанията. По този начин се прави и връзката с другия елемент на комуникационната политика - рекламата. Често едно спонсориране или едно дарителство са "безплатна" реклама за компанията.Разбира се, връзките с обществеността са един от елементите, които трудно се контролират. Често информацията, която се предава на средствата за масова комуникация се интерпретира погрешно, изкривява се и по този начин наранява имиджа на компанията и петни доброто име. Компанията не се стреми непрекъснато да се появява в публичното пространство и също така не прекалява с рекламни съобщения за това какво и къде спонсоира или подпомага. Доста е пестелива по отношение на средствата за осъществяване на връзки с обществеността.
Основната цел на тази част от комуникационната политика е изграждането на положителен имидж на компанията сред обществеността. Следващите цели са подчинени на основните, а именно увеличаване на продажбите на артикулите в магазина. Поради тази причина Метро организира много срещи и семинари от професионалните готвачи на Метро Академията,на която се представят нови продукти от листата на магазините Метро в България. На тези мероприятия и семинари професиоаналната аудитория си разменят опит, идеи, виждания, но също така и се представят сред обществото.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Комуникационна политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.