Комуникациите в бизнеса в съвременните условия


Категория на документа: Икономика


4.Поява (индивидуални качества - дрехи, физика, прическа).

5.Поза (характерна за отделни раси, социални групи, религии, професионални сдружения).

6.Движения на главата (например специфичното кимане с глава на българина).

7.Фациална експресия.

8.Жест на ръцете, главата, тялото.

9.Поглед (например срещането на погледите по време на разговор, което понякога достига до 75 % от общото време на диалога).

10.Невербални елементи на говора - емоционалното ниво на речта ,паралингвистичните или прозодичните елементи.

Личната територия при невербалната комуникация е разтегливо понятие и рискът от недоразумения е твърде голям в случаите, когато не се познават конкретните й национално-географски измерения.Нормалното разстояние по време на делови преговори в средите на американци и англичани е една ръка отдалеченост; между германци - по-голямо, а между италианци - значително по-късо. Англичанката Ники Стентън, консултантка по мениджърска комуникация, разглежда няколко типа дистанции:

ДИСТАНЦИИ
ФАЗИ
ТИПИЧНИ ЗА СЛУЧАИТЕ:
Интимна
Близка фаза

/Плътен контакт/

Далечна фаза
/45 см/
Любовна прегръдка,контакт между майка и дете, между родители и деца

Без да има интимност, близостта е очевидна в асансьор,тролей,автобус
Личностна
Близка фаза
/45 - 75 см/

Далечна фаза
/75 - 120 см/
Неприкосновено разстояние при което контактите не са изключени,но се осъществяват трудно

Достатъчна,за да се водят разговори и дискусии
Социална
Близка фаза

/120 - 210 см/

Далечна фаза
/210 - 360 см/
За делови разговори при срещи между бизнесмени и клиенти;за служебни раз говори между равнопоставени

За формални социални и бизнес контакти;обичайното разстояние между шеф и подчинени
Публична
Близка фаза
/360-750 см/Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Комуникациите в бизнеса в съвременните условия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.