Комуникациите - изкуство за общуване, култърно израстване, основни схеми, източници, цел и ефекти


Категория на документа: Икономика


ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

КУРСОВ ПРОЕКТ
на тема
Комуникациите изкуство за общуване,култърно израстване,основни схеми ,източници ,цел и ефекти

Изготвил: Поверил:
Факултетен№ Проф .Братанов
Специалност:СУ

гр.Пазарджик

Съдържание:

1 Основна схема на комуникацията

2 Автобиография(CV)

3Култура

4Писмена комуникация

5Източник

6 Обратна вразка

7Цели ефекти на комуникацичта

Лекционен курс на професор Братанов

използвана литература:

ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СОЦИАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ

Вупрос№8 Основна схема на комуникационния процеc

По традиция човешката комуникация предполага присъствието на два елемента:
-Събития извън индивида
-Човешка реакция - отговор. Пример: светкавици и гръмотевици - това са природни явления и те са извън индивида; дете- страх, треперене - това е реакцията. Детето може да бъде променено. Светкавицата и гръмотевицата стават част от неговият личен опит- това е фактът от комуникацията.
Всяка комуникация има потенциалната възможност да причини ефект - прост и директен (пряк) и сложен и опосредстван (косвен).
Двата главни фактора в комуникационния процес винаги са Източника и Получателя. Те са абсолютно необходими за да съществува комуникационния процес. Например, светкавица и гръмотевица, далеч от човешко око и ухо, не представляват комуникационен акт. Отсъства получател, няма човешки ефект.
Извод 1: Комуникационния процес, очевидно е индивидуален, личен процес. Светкавицата и гръмотевицата пораждат страх в много сърца, но във всяко едно по отделно. Това означава, че различните деца ще реагират по различен начин: някои ще заплачат, други любопитно ще гледат, безстрашно и равнодушно ще възприемат и гледката и звука.
Извод 2: Индивидуалните реакции на различните съобщения в комуникационния процес се различават. Човешката комуникация включва: съобщение( светкавица и гръмотевица), което се пренася чрез канала - звукови(акустични и електромагнитни вълни). За разлика от природните явления човешката комуникация винаги има преднамерена цел. Източникът (И) най често има за цел в комуникационния процес да:
-Осведомява (информира)
-Убеждава (внушава)
-Развлича
Получателят (П) също има цел, която по някога съвпада с тази на източника на съобщение. Получателят, реакцията и ефектът - те са различни винаги, според индивидуалните ориентации и цели. Индивидуалните ориентации и цели на свой ред зависят от много фактори- например, минал опит и образование.
Извод 3: Структурата на комуникационния процес по принцип е твърде сложна. Така достигаме до основната схема на комуникационния процес.

Съобщения- символ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Комуникациите - изкуство за общуване, култърно израстване, основни схеми, източници, цел и ефекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.