Компостиране


Категория на документа: Икономика


(субстрати в процес на разграждане)
Eumycetes
(Septomycetes)
Zygomycetes
Mucor, Rizhopus (плесени,
присъстващи във всички субстрати преди компостирането: разграждат амиди, целулоза)
Ascomycetes
Protoacomycetes
Candida, Torula, Lipomyces Cryptococcus (квасни гъбички във вид на спори, полезни при хумификацията)
Basidiomycetes
Euascomycetes
Penicillum, Aspergillum, Sclerotinia, Bothritys, Fusarium (плесени, 30 000 вида)
Coprinus (гъба върху компост)

Кратка класификация на aктиномицетите, свързани с процеса компостиране (табл:3)

ФАМИЛИЯ
ВИД
Mycobacteriacees
Mycobacterium
(туберкулозен патогенен)
Actinomycetacees
Streptomycetacees
Nocardia, Pseudonocardia
Streptomyces
(най-разпространеният вид в почвата)
Micromonospora (в торовете)
Thermonospora, Thermopolispora,
Thermoactinomyces (термофилни)


В таблицата са показани леталните условия за най-често срещаните патогенни микроорганизми и паразити.
Заболяване
Причинител
летални условия


τ, min
t0, C
неспорообразуващи бактерииБруцелоза
Brucella abortus
10
60
Холера
Vibrio cholerae
15
55Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Компостиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.