Компостиране


Категория на документа: ИкономикаКакво да не слагаме!

Могат да предизвикат неприятни миризми и да привлекат гризачи или насекоми:
* Месо, риба и кости
* Млечни продукти
* Мазнини и олио

Могат да съдържат вредни за растенията вещества:
* Пепел от въглища или от химично-обработвани дървени материали
* Филтри от цигари

Могат да съдържат паразити, червеи, глисти, патогени или вируси вредни за хората:
* Кучешки и котешки изпражнения

Какви условия са необходими за компостирането

Успешното компостиране изисква три компонента:
Материали:
Това е храната, нужна за процеса на компостиране.
Компостиращите организми се нуждаят от балансирана диета. Всички живи организми се нуждаят от големи количества въглерод и по-малки количества азот. Съотношението на тези елементи в храната е известно като въглеродо-азотно съотношение (C: N).Оптималното съотношение е от 20 до 25 : 1, т. е. 25 тегловни единици въглерод към 1 единица азот.
Типично съотношение C: N:
Плодови и зеленчукови отпадъци 15: 1
Прясно окосена трева 19: 1
Листа 40: 1
Слама 80: 1
Хартия 170 : 1
Дървени стърготини 500 : 1
Колкото съотношението е по-близко до 25: 1, толкова по-лесно ще се компостират материалите. За онагледяване богатите на азот материали могат да бъдат описани като "зелени", а богатите на въглерод - като "кафяви". Като "зелени" могат да бъдат определени тези материали, които са меки и сочни. Повечето от нашите хранителни отпадъци са такива, както и окосената трева и плевелите. Те са богати на азот, съдържат пропорционално по-малко въглерод и се разграждат по-лесно. Те също съдържат и влага - важен фактор за бързото им разграждане. "Кафявите" са по-сухи и влакнести материали, като например хартия, картон, стърготини, сухи листа. те съдържат по-големи стойности въглерод и по-малко влага, в резултат на което се разграждат много по-бавно. Това обаче не е недостатък. "Кафявите' отпадъци събират въздух и влага, необходими за компостирането. Сигурно ще откриете, че в готовия компост често има не разградили се "кафяви" отпадъци, които могат да се върнат образтно в съда за доразграждане. Най-добри резултати се получават чрез използването на смес от твърди материали (тънки клонки, слама), примесени с меки и сочни продукти (прясно окосена трева, плодови и зеленчукови обелки). Следователно, успешното протичане на процеса до голяма степен зависи от балансираното комбиниране на тези два типа материали. Например, компостът, в който преобладават "зелени" материали, изглежда слузест.

Влага:
Важно е да се постигне правилният баланс. Ако е твърде мокро, компостът ще се разводни, ако е твърде сухо, компостирането ще спре. За да се изпробва влажността, се взема една шепа от материала и се стиска. На пипане той трябва да е като изстискана гъба за миене.

Въздух:
Малките организми, които правят компоста, се нуждаят от кислород, точно като нас! Използва се вила, за да се разбърква съдържанието на компостера, по този начин се пропуска въздух в него.

Етапи на компостирането

Разграждане
В този етап от процеса участват микроорганизми, които през своя жизнен цикъл използват различни химични компоненти на биоразградимите отпадъци. Докато се хранят и размножават, те произвеждат топлинна енергия, повишаваща температурата на разграждащия се материал. Микроорганизмите, които се развиват добре при тази по-висока температура, поемат по-нататъшното разграждане на материала до момента, в който техните хранителни източници се изчерпят. В домашния съд за компостиране процесът започва всеки път, когато се добавят нови неразградени продукти. Това означава, че материалите, съдържащи се в контейнера за компостиране, са в различен стадий на разлагане, в зависимост от времето, което са престояли там.

Превръщане
Този етап започва, когато температурата се понижи, поради намалената микробиална активност в края на фазата на разграждане. Микроорганизми, които работят при ниска температура заместват другите, за да довършат процеса на разлагане. Популацията от безгръбначни животни се увеличава и става все по-забележима. На този етап вече е трудно да се разпознаят повечето от първоначално поставените в контейнера органични материали.
Вътре в компостера този процес се проявява главно на дъното поради това, че материалът там е престоял най-дълго.

Узряване
През този финален етап микробиалната активност замира, материалът се охлажда и предоставя идеалната среда за земните червеи, насекомите и ларвите да довършат процеса. Резултатът е компост, тъмнокафяв материал с наситена миризма на пръст. Домашно произведеният компост обикновено съдържа някои не разградени частици, като например клончета и черупки от яйца. Поради това той може да изглежда различен от компоста, продаван в градинските центрове. При производството на големи количества компост, постъпващите биоразградими материали най-напред се нарязват, след което се компостират в купчини. Полученият материал се пресява, с цел отстраняване на по-едрите частици, които отново могат да се върнат в купчината за доразграждане. По-добро качество на домашния компост може да се постигне, като компоста се пресее със сито.

Когато органичните отпадъци се събират за компостиране благодарение на изолационното действие на субстрата става съхранение на отделената от активността на микроорганизмите топлина при което температурата нараства. Процесът компостиране се разделя на 4 стадия:
1) мезофилен;
2) термофилен;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Компостиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.