Компостиране


Категория на документа: Икономика


- Намаляване консумацията на невъзстановима енергия: Торбичката е
съставена от 95-97% растителна скорбяла, извлечена от царевица която е
възстановима растителна култура.

Лого на биоразградимите торбички:

от картофена суровина

Биоразградимите продукти на ЙОПАК са произведени във Франция:

Биоторбичката от царевична скорбяла и биоторбичката от картофена скорбяла се предлага в следните варианти:
· С възможност за избор от Цветовата палитра
· 100% персонализирани ·
· стандартен биомотив "царевична" или "картофена суровина"
· широчина L120, L180, L270, B260, B 300
· плътност 23μ или 35μ · плътност 18μ
(Тъй като царевичната материя е много "мека", на се предлага във вариант 18 микрона)

Нормативни актове (сертификати) за биоразграждане
Вписани в Официалния Вестник на Европейските общности от 12 юли 2001г.,нормативните стандарти определящи критериите за биоразграждане в Европа са регистрирани като EN 13432. За Франция е прието обозначението NF EN 13432.
Благодарение на стандартизирани тестове по ISO нормативът определя:
- степента на биоразграждане и компостиране на материала за
определено време;
- контрол върху концентрацията на тежки метали и токсичност в
крайния компостиран остатък.
За да получи сертификат, материалът трябва да отговаря на следните критерии:
· съдържание;биоразградимост: всеки материал е приет за биоразградим, ако имаспособността да се деминерализира до 60% за най-много 180 дни. Тазидеминерализация се измерва с емисиите на СО2 отделени от материалапри разграждането;
· способност да се разпада;
· качество на крайния компост;
Био материалите от растителен произход, които покриват тези изисквания получават сертификат "OK Compost", издаван от съответния сертификационен орган (AIBVINCOTTE), за да се гарантира спазването изискванията на нормата.
Върху торбичките, направени от царевична и картофена скорбяла, каквито са биоматериите ползвани от ЙОПАК, е отбелязан знака на тази норма.

Логото "OK compost HOME":

Тази марка гарантира сертифицирането по NF EN 13432 и удостоверява, че суровината, материята и мастилото са биоразградими, включително в условията на домашен компост.

Литература:

Стоян Влахов. Микробиологични методи за пречистване на околната среда.Академично издателство "Марин Дринов". София 2003
Н. Пушкаров. Анализ на химичния състав на узрял компост и оценка на пригодността му за използване. Институт по почвознание
Медарева М. - превод от италиански, Технология на компостирането. Издателство "Книжен тигър". София.
www.yopak.com/doks/CATALUGUE%20BG_Mail.pdf

??

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Компостиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.