Карта за професионално ориентиране


Категория на документа: Икономика


 Характеристика на изследващия.

1.Име:Неделина Колева Колева

Години:15

Адрес:гр.Бургас к-с Братя Миладинови

Училище:Гимназия за романски езици "Георги Стойков Раковски"

Клас: 9 г

Специалност:Френски и Английски език

Училищен успех: Мн.Добър 5.00

2.Предварителен избор: Предварителният избор на изследващия е да се реализира в сферата на услугите и социалната сфера.

3.Мотив:Мотивът за това решение е желание за работа пряко свързана с хора ,които са по някакъв начин в неравностойно положение , деца останали без родители , деца с девиантно поведение както и други рискови групи от обществото . Харесва да прекарва време в игри с по-малки деца.

4.Изследваното лице отговаря спокойно и уравновесено. Комуникацията е свободна и непринудена . Говори с разбиране за особеностите на сферата , към която се насочва като общуването с много различни хора , избирането на правилния подход към всеки различен човек и проблем.

5.Любими учебни предмети:Литература и Философия

6.Хобита и любими занимания:Излети , спортуване и четене. Обича да прекарва време със семейството си.

Оценка на консултацията:

Това изследване се състоя на 10.02.2014г. в дома на изследваното лице , за да се чувства спокойно в битови условия , но без присъствието на други близки или външни хора.
Консултацията се проведе по-бързо от очакваното време . Някои въпроси от сферата на математиката и физиката предизвикаха бурни реакции на ирония спрямо интересите и способностите на лицето точно в тези специалности . Въпреки това разговорът се прие сериозно по отношение на целта на консултацията. Въпроси относно допълнителна информация нямаше и всички отговори бяха твърди без нотка на съмнение или колебаене .
Резултатите от изследването показват следните сфери , в които би могло да се реализира консултираното лице:
-Педагогика
-Сферата на услугите

Тъй като изборът на изследваното лице е категоричен на този етап , желанията му се припокриват с личностните качества и намерения за развитие му препоръчах да се интересува чрез литература и материали от съответното училище свързани с науките , които са нужни за практикуването на тези професии както и черпене на опит и знания от лица , които се занимават с такава дейност.
Университет "Проф.д-р Асен Златаров"
Факултет по Обществени науки

Курсова работа по

Професионално ориентиране и професионален подбор

Карта на интересите

Изготвил:Кръстина Колева Колева
Специалност:Социална педагогика
Форма на обучение: задочно
Факултетен № 64
Втори Курс

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Карта за професионално ориентиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.