Кариерно консултиране


Категория на документа: Икономика


Софийски университет
св.''Климент Охридски''

Кариерно консултиране

1.Какво представлява кариерното консултиране?

Кариерното консултиране е процес, при който специално подготвено лице (кариерен консултант) ни оказва съдействие за взимане на решение по въпрос, свързан с кариерата.

2. Кога се нуждаем от кариерно консултиране?

o Когато правим избор как и къде да продължим образованието си;
o Когато искаме да разберем коя е най-подходящата кариера за нас - да научим повече за своите способности, интереси, ценности, личностни характеристики и потребностите от професионално развитие;
o Когато имаме нужда от повече информация за пазара на труда, изискванията на работодателите и възможностите да се реализираме успешно;
o Когато искаме да научим как и къде да търсим работа или стаж и как да се представим добре на работното място;
o Когато имаме нужда от информация как да започнем собствен бизнес;
o При смяна на професията и необходимост от допълнителна квалификация;
o Когато искаме да подобрим уменията си за самооценка или да се научим как да взимаме решения, да планираме и управляваме кариерата си.
Кариерното развитие е процес, който обхваща желия ни живот, така че необходимост от консултиране може да възникне във всеки етап от живота ни.

Компетенции на кариерните консултанти
o За да предоставят качествени услуги и актуална информация относно възможностите за намиране на работа, тенденциите в заетостта и изискванията за обучение и квалификации, кариерните консултанти преминават специализирано обучение. Една от програмите за сертифициране на кариерни консултанти е международната програма Global Career Development Facilitator (GCDF), създадена през 2000 година в САЩ. В момента по нея са обучени над 40 000 кариерни специалисти от цял свят и близо 120 в България. Сертифицираните по GCDF кариерни консултанти притежават следните компетенции:

Оказване на помощ и улесняване на кариерния процес
o Информация за пазара на труда
o Оценяване в процеса на кариерно развитие
o Работа с представители на различни социални групи и културни общности
o Етични и правни въпроси
o Теоретични модели на кариерно развитие
o Умения за намиране и задържане на работа
o Обучение на клиенти и колеги
o Управление и реализация на програми за развитие на кариерата
o Маркетинг на услугите по кариерно развитие
o Супервизия
NBCC България активно работи за професионализацията на професионалното ориентиране, за да се гарантира качеството на услугите.
В момента има няколко политически документи, свързани с предоставянето на кариерни услуги в България:

Закон за професионалното образование и обучение
Закон за насърчаване на заетостта
Пътна карта на кариерно развитие
В общото и професионално образование кариерното консултиране се предоставя от педагогически съветник или психолог в училище. На ниво висше образование - от специалистите в кариерните центрове. На пазара на труда тази роля се поема от консултантите в Бюрата по труда и частни агенции.
Контролните органи за предоставяне на услугите за професионално ориентиране са Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на труда и социалната политика, Агенция по заетостта (АЗ) и Националната агенция за професионално образование и обучение, която лицензира частните центрове за професионално ориентиране и информация в страната.
Практикуването на кариерно ориентиране изисква много специфични компетенции, които могат да бъдат получени в рамките на няколко магистърски програми, както и на международната сертификационна програма Global Career Development Facilitator (GCDF).

Магистърски програми:
Факултетът по педагогика в СУ "Св. Климент Охридски" предлага следните програми:
* Магистърска програма "Квалификация и пренасочване на работната сила" (задочно обучение)
* Магистърска програма "Кариерно образование и професионална квалифицикация" (задочно обучение)

Променящата се парадигма на консултирането
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кариерно консултиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.