Капиталово бюджетиране


Категория на документа: Икономика


Съдържание :
Проект 18 4
1. Цена на финансиране с дългосрочен банков кредит и с финансов лизинг 7
1.1. Банков кредит 7
1.2. Цена на финансиране с финансов лизинг 8
2. Цена на финансиране с неразпределена печалба 8
2.1. Определяне цената на финансиране посредством модела за оценка на капиталовите активи (CAPM) 8
2.2. Проблеми при изчисляване на безрисковата норма 9
2.3. Изчисляване на бета-коефициент 11
2.3.1. Подход на историческата бета 12
2.3.2. Подход на фундаменталната бета 13
2.3.3. Подход на счетоводна бета 14
2.4. Изчисляване на пазарната рискова премия 14
2.5. Модификация на МОКА за целите на инвестиционно оценяване в условията на нововъзникнал капиталов пазар 15
2.6. Оценка на страновия риск 16
2.6.1. Методологии за оценка на страновия риск 17
2.7. Определяне цената на финансиране с неразпределена печалба 18
3. Изискуемата възвръщаемост на собствения капитал. 19
3.1. Безрискова норма на възвръщаемост за развит пазар 20
3.2. Пазарна рискова премия 20
3.3. Бета коефициент 21
4. Среднопретеглена цена на капитала 23
Таблица 1Изчисляване на среднопретеглената цена на капитала 23
5. Сумата на настоящите стойности на разходите за амортизации на инвестиционния обект 23
5.1. Линеен метод 23
Табл.2. Разходи за амортизация на сграда (сглобяемо-разглобяема) по линеен метод 24
Табл.3. Разходи за амортизация на машини по линеен метод 24
Табл.4. Разходи за амортизация на Дълготрайни Нематериални Активи по линеен метод 24
Табл.5. Разходи за амортизация на съоръжения по линеен метод 25
Табл.6.Разходи за амортизация на производствено оборудване по линеен метод 25
Табл.7. Амортизационна таблица 27
5.2. Метод на сумата от числата 28
Табл.8. Разходи за амортизация на машини по метода на сумата от числата 28
Табл.9. Разходи за амортизация на нематериални дълготрайни активи по метода на сумата на числата 28
Табл.10. Разходи за амортизация на производствено оборудване по метода на сумата от числата 28
Табл.11. Разходи за амортизация на съоръжения по метода на сумата от числата 28
Табл.12. Разходи за амортизация на сграда по метода на сумата от числата 29
5.3. Метод на снижаващия се остатък с коефициент 2 29
Табл.13. Разходи за амортизация на машини по метода на снижаващия се остатък 29
Табл.14. Разходи за амортизация на нематериални дълготрайни активи по метода на снижаващия се остатък 29
Табл.15. Разходи за амортизация на производствено оборудване по метода на снижаващия се остатък 29
Табл.16. Разходи за амортизация на съоръжения по метода на снижаващия се отатък 30
Табл.17. Разходи за амортизация на сграда по метода на снижаващия се остатък 30
6. Нетни парични потоци за всяка година 30
6.1. Съставяне на погасителен план на банковия кредит 30
6.2. Съставяне на погасителен план на финансовия лизинг 32
6.3. Определяне на нетните парични потоци по петте варианта на изчисляване 33
6.4. Краен паричен поток 37
7. Оценка по всички статични методи 38
7.1. Метод на срока на откупуване 38
7.2. Метод на броя на оборотите на инвестирания капитал (БОИК) 39Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Капиталово бюджетиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.