Кандидат магистърски курс УНСС, 2010 г.


Категория на документа: Икономика


Г) Инвестиции

Д) Работна заплата

Съвкупно търсене - готовност на купувачите да купуват продукти/правят разходи.

Частните и държавни инвестиции са в състояние да издърпат икономиката от кризи

2. Функция на потребление
* Мултипликаторът на инвестициите
Динамиката на потреблението зависи от динамиката на дохода.

У = С + S,
където У - съвкупен доход
С - потребление
S - спестявания

ΔУ = ΔС + ΔS, където ΔУ показва развиващата се икономика

Кейнс открива пределната склонност към потребление (MPC) и пределната склонност към спестяване (MPS), които показват каква част от прираста на дохода съответно ще отиде за потребление и каква за спестявания.

MPC + MPS = 1

Δ У = к . ΔІ

к - мултипликаторът

к = 1/МРS = 1/1 - МРС (отношения)

КОНТРОЛЕН ВЪПРОС:
Известно е, че в затворена частна икономика пределната склонност към потребление (МРС) е равна на 0,80. С колко ще нарастне дохода, ако инвестициите (І) нарастнат със 100 единици.
А) със 100 единици
Б) с 80 единици
В) ...

Решение:
ΔУ = к . ΔI
к = 1/1 - МРС => к = 1/ 1 - 0,8 => к = 5
ΔУ = 5 . 100 = 500

3. Икономически цикъл - развитието има вълнообразен характер, т.е. периодично се редуват различни състояния (в периоди на разширяване на икономиката има експанзия последвана от достигане на връх, след това има рецесия, която може да достигне до депресия и накрая дъно). На базата на тези изменения се изменят и параметрите на заетостта и безработицата.

КОНТРОЛЕН ВЪПРОС:
Според теорията за икономическите цикли при рецесия:
А) Действително създаденият БВП е под равнището на потенциалния
Б) Действителната безработица е над равнището на естествената безработица
В) Налице е циклична безработица
Г) Развива се висока инфлация
Д) Верни са А, Б и В

Безработицата е явление показващо незаетост на работна сила и бива 3 основни вида:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кандидат магистърски курс УНСС, 2010 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.