Кандидат магистърски курс УНСС, 2010 г.


Категория на документа: Икономика


В) Печалбата на фирмата се е учеличила с 25хил лв.
Г) ..
Д) ..

За печалба може да говорим само ако имаме приходи и разходи!!!

5. Пазарни структури

Пазарите се различават по степента на конкуренция.

Те биват няколко вида:

Пазари/критерии
Брой фирми и разпределение на пазарни дялове
Влияние върху цената
Продуктова характеристика
Достъп на нови конкуренти
Съвършена конкуренция
Много на брой фирми/
малки пазарни дялове
Никакво (възприемат я и се мъчат да продават)
Само еднородни/
хомогенни продукти
(ценова конкуренция)
Свободен/ автоматичен
Монопол
Една фирма/
100% от пазара
Високо влияние
(дори и при държавен регулатор)
Еднороден
(без близки

заместители)
Невъзможен
Олигопол
Няколко големи фирми/
големи дялове
Значително
Еднородни/
диференцирани продукти
Сравнително затруднен (отрасли с
високо-технолигични производства)
Монополистична конкуренция
Много фирми/
неголеми дялове
Слабо
Само диференцирани продукти
Сравнително свободен

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кандидат магистърски курс УНСС, 2010 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.