Как да получим желаната работа?


Категория на документа: Икономика


В зависимост от целите, които избира един кандидат, ще може внимателно да се подготви за представянето си в хода на интервюто. Единственият вариант е ако човека не е подготвен за интервюто да импровизира, но това не е за всеки и не всеки би се справил добре с това.
2. Подгответе се
Огромен брой кандидати за работа пропускат да се подготвят добре за интервюто, което им предстои и последиците почти винаги завършват зле за тях. Подготовката за интервюто включва три етапа:
- Събиране на информация за работодателя - Такава информация може да се намери във: фирменият сайт, форуми и блогове в интернет, пресата, познати и приятели (бивши и настоящи служители във фирмата), какви са продуктите и услугите на фирмата, с каква репутация е фирмата, кои са нените най-сериозни конкуренти и т.н.
- Събиране на информация за вакантната длъжност - Всеки кандидат малко или много има представа за длъжността по която кандидатства.Но все пак в обявата за работа не всичко е написано така че да се разбере напълно, затова е препоръчително всеки да се подготви с възможно повече информация за длъжността за която кандидатства. Основните канали за информация относно длъжността, освен обявата са:специализирани, браншови издания, познати и приятели (бивши и настоящи служители), длъжностни характеристики и т.н.
- Подготовка за личното ви представяне в хода на интервюто - Това означа да се обмисли внимателно как да се постигнат целите. Ако целта е добро впечатление, трябва да се помисли за разговора още от самото влизане в стаята на интервюиращия. Ако целта е събиране на информация за фирмата - колкото повече информация, толкова по-добре, и т.н
3. Създаване на страхотно първо впечатление

Много експерти в комуникациите твърдят, че първите 30-60 секунди са решаващи за изграждането на мнение кой е човекът срещу нас. Именно това е основната задача на всеки - да направи добро първо впечатление. Ето какво трябва да се направи:
- Облеклото играе важна роля - Облеклото винаги дава представа за човека, които стои пред нас - дали той е културен, подреден, възпитан, естет, с високи очаквания и т.н. Правилото е, че човека трябва да е облечен така, както се предполага, че трябва да е облечен интервюиращият или една стъпка по-висока от него.
- Точност - Присъствието в уредения час е първата стъпка към създаване на страхотно първо впечатление. Никой не обича, когато другата страна закъснява, най-малко обичат това работодателите.
- Наблюдателност - Пристигането на кандидата по-рано преди срещата дава възможност за опознаване на средата за работа, наблюдаване на реакциите на останалите кандидати, които чакат ред за интервюто. Разполага с време да прецени обстановката във фирмата, да наблюдава взаимоотношенията на вече работещите служители и т.н.
- Ръкостискане и невербална комуникация - Ако интервюиращия подаде ръка за ръкостискане кандидата трябва да се възползва от това. Първата невербална комуникация в първите 30-40 секунди е в изключителна важност. Освен в ръкостискане тя ще се изрази в усмивка и зрителен контакт.
- Първите думи - Първите думи трябва да са "поздрав". Той е задължителен, ако борбата е за печелене на добро впечатление и съответно интервю.

4. Интервюиращият задава тона на интервюто, с което трябва да се съобразим
Това златно правило в продажбите важи с пълна сила и тук. В самото начало на разговора следва да се изчака интервюиращият да зададе пръв тона на разговора. Тонът на разговора може да бъде весел, строг, делови, неформален, бавен, бърз и т.н.
5. Перфектна презентация
В по-голяма част от случаите в интервюто се налага интервюирания да представи себе си в рамките на няколко минути малко след първоначалното разменяне на поздрави и любезности.
Това е един шанс да се затвърдят перфектните впечатления, които са създадени от автобиографията, мотивационното писмо и първите 30-60 секунди от появата "на живо". Пример:
- Споменават се реални приноси в бившите местоработи - длъжност, резултати
- Говорене в цифри и проценти винаги, когато е възможно
- Ентусиазираност
- Излъчване на позитивност
- Стегнато и по същество говорене, без излишни детайли.

6. Следене на невербално поведение - както на интервюиращия, така и на интервюирания
В хода на интервюто за работа освен говоренето, съществува и невербалното общуване между участниците. Тази невербална комуникация е не по-малко важна от вербалната - не трябва да се подценява и трябва да се следва непрекъснато. Това следване има две измерения:
1. Собствено невербално поведение:
- Поддържане на зрителен контакт
- Усмивка
- Избягване на скръстване на ръцете пред гърдите
- Да не се потропва с крак
- Да се избягва играенето с химикалка или друг предмет в ръцете
2. Невербално поведение на интервюиращия:
Много е важно да се следи невербалното поведение на интервюиращия. То може да даде много повече информация от думите и фразите, които казва съответния човек. Например:
- Внимателно ли слуша интервюиращия или е разсеян
- Усмихва ли се или е сериозен
- Какъв е тонът и интонацията му - разговорен или прекалено официален
- Дали поглежда често часовника си
- Дали гледа кандидата в лицето или гледа настрани
- Кима ли в знак на съгласие
- Води ли си бележки
Всички тези невербални сигнали могат да ориентират интервюиращият, в каква посока върви неговото интервю и как той се справя с него.
7. Задаване на правилни въпроси
Задаването на въпроси е изключително важен момент в успешните продажби. И тък като в интервюто за работа кандидата "продава" себе си, следва задължително да може да използва добре този способ.
Когато става дума за задаване на въпроси се има предвид въпроси, които са предварително обмислени и подготвени, обвързани с работата за която се кандидатства. Задаването на въпроси освен, че помага за събиране на информация, но и показва ясно, че кандидата проявява интерес към длъжността за която е кандидатствал, иска да узнае повече за нея и се вълнува от предизвикателствата които предлага тя. Това винаги прави добро впечатление на всеки работодател.
Един полезен тактичен съвет - когато се задават въпроси, най-добре е те да са в първо лице множествено число:
- Как ще работим по отношение на...?
- Кой са проблемите, с които ще се сблъскваме...?
- Как ще процедираме, когато...?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Как да получим желаната работа? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.