Как да получим желаната работа?


Категория на документа: Икономика


Русенски Университет "Ангел Кънчев"

Факултет: Бизнес и мениджмънт

Курсова работа

по Управление на човешките ресурси
на тема "Как да получим желаната работа?"

Изготвил: Проверил:

Русе, 2012г.
I. Въведение

Всеки знае, как стоят нещата с намирането на работа в България. Всеки втори се е сблъсквал с проблема "Работа" и е пренебрегвал предпочитанията си за заетост. А може би всеки пети е успявал да получи желаната работа.
За увод на настоящата разработка съм намерила новинарски материал, който да информира читателя за заетите работни места от началото на тази година (2012г.) за различните професии и за месечното им възнаграждение.
Най-перспективните сектори за работа в България [1]
2.13 милиона души са работещи в България към края на септември 2012г., показват данни на НСИ. Безработните са се увеличили с 22.4 хил., или с 1% спрямо края на юни 2012г. Спрямо година по-рано 59 200 души са останали без работа, или ръст на безработицата с 2.7%.
През третото тримесечие на 2012г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто тримесечие на 2012г. с 0.5% до 754 лева. Тя е била съответно 750 лева през юли, за август - 744 лева и за септември - 768 лева.
На годишна база обаче средната заплата расте с 8.8% спрямо третото тримесечие на 2011г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Селско, горско и рибно стопанство" - с 19.1%, "Търговия и ремонт на търговия и мотоциклети" - с 18.3%, и "Други дейности" - с 18.1%.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2012г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
- "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1 750 лв.
- "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 522 лв.
- "Финансови и застрахователни дейности" - 1 426 лв.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
- "Административни и спомагателни дейности" - 494 лв.
- "Хотелиерство и ресторантьорство" - 506 лв.
- "Други дейности" - 574 лв.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2012г. в обществения сектор нараства с 5.0%, а в частния сектор - с 10.4%. Средната месечна работна заплата се е понижила в секторите "Финансови и застрахователни дейности" - със 7.0%, "Други дейности" - с 4.8%, и добивна промишленост - с 7.2%.
Най-много съкращения на заетостта спрямо второто тримесечие има в секторите:
- "Хотелиерство и ресторантьорство" - със 17.7%
- "Операции с недвижими имоти" - с 4.9%
- "Култура, спорт и развлечения" - с 4.4%
Най-голямо увеличение на наетите лица е регистрирано в "Административни и спомагателни дейности" - със 7.7% и "Образование" - с 1.2%.
По данни на НСИ са най-голям принос за заетостта в България са преработващата промишленост, създаваща 22.2% от работните места и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" с дял 17.9%. Спрямо година по-рано обаче заетите в преработващата промишленост намаляват с 23 000 души.

II. Къде да търсим работа?

Търсенето на работа е първата стъпка на човека към желаната работна позиция. Къде може да се търси работа в днешно време? Най-често младите хора търсят работа в интернет пространството и все по малко хора забравят за стария метод - вестниците. Най-разпространените сайтове с търсачки за работни места са:
- www.jobs.bg
- www.zaplata.bg
- www.rabota.bg
Къде търсят работа хората? [2]
С течение на годините начинът на търсене на работа претърпява коренна промяна. Промяната е толкова голяма, че днес купуването на сутрешен вестник и ограждането на подходяща позиция с химикал, за мнозина е отживелица. За много хора вестника е заменен със интернет, защото възможностите които дава виртуалната мрежа са много повече. Кариерните сайтове вече не само публикуват обяви, в които са посочени единствено длъжността, основните изисквания към кандидата и координати за връзка. Те са място, в което търсещия работа може бързо да получи информация за:
- компаниите, набиращи персонал
- да намери по-подходяща и платена позиция
- да намери своята работна среда, в която ще се чувства най-добре и ще е най-продуктивен
През януари 2012г. в класацията се вмъква и професионалната мрежа brobook.bg. Интересното при нея е, че публикуваните обяви се появяват и в група партньорски сайтове - zaplata.bg, rabota.bg, buljobs.bg, JobTiger.bg и Karieri. Броят на уникалните посетители на групата нараства със всеки изминал ден и набира скорост по популярност.
Данните предоставени от Gemius показват, че 67% от посетители на jobs.bg са търсели своето по-добро работно място в probook.bg. През януари в probook.bg има 120 000 уникални посетители, които са търсели работна позиция в партньорската група, но не са търсели работа в jobs.bg. Данните, предоставени от Gemius, показват, че хората търсят работа в различни сайтове.

III. Как да търсим работа?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Как да получим желаната работа? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.