Как да подберем най-добрите кадри?


Категория на документа: Икономика


> Провеждане - в подходящо помещение, по преценка на интервюиращите самостоятелно или с няколко кандидата едновременно, задаване на въпроси за преценка на всички кандидати за техните качества
> Приключване - след изслушване на всички кандидати се обябява кога ще се вземе решение и кога ще бъде обявен спечелилия кандидат
> Вземане на решение - председателя на комисиятанаписва доклад за проведеното интервю и дава препоръки за назначаване на спечелилия кандидат.

Процедурите по провеждане на интервюто и получената в него информация са строго конфиденциални.

Организациите и екипите са инструменти, създадени за постигането на набор от цели. Работата на ръководителите е да определят целите на организацията и да вземат решения по какъв начин да ги постигнат и да ги осъществят. Ръководителят на организацията или екипа са задължителни поради следните причини:

ръководителите осъществяват изпълнението на основната цел на организацията ефективно производство на стоки и услуги;

ръководителите проектират и поддържат стабилността на функциониране на организацията;

ръководителите подбират стратегии, необходими за поддържане на контролируемата приспособяемост на организацията към променящата се външна среда;

ръководителите се грижат организацията да защитава интересите на хората, които я контролират и пр.

Управлението на персонала трябва да се осъществява само от добре подготвени в теоретичен и практически аспект лица с цел ефективно постигане на зададените цели.

ИЗТОЧНИЦИ:
1. Мениджмънт - проф. д-р ик.н. Камен Каменов изд. Велико Търново 1998г. (копирани от стр.459 до 474)
2. Основи на мениджмънта - доц. к. ик.н. Ангел Георгиев Ангелов, изд. Тракия-М, София 1998г. (от 58 до 62 ст.)
3. Мениджмънт - доц. д-р Кирил Петров Ангелов издатество МП изд. на ТУ София, София 2007г. (181-191 стр.)

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Как да подберем най-добрите кадри? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.