Изследване състоянието и развитието на стандартизацията на готварската сол по налични стандарти


Категория на документа: Икономика


6,5
Съдържание на Ca в % на база сухо вещество, най - много

---------
----------
0,2
0,3
Съдържание на Mg, в %
----------
-----------
0,2
0,3


Изводи: В изискванията по новият стандарт - БДС 629 - 64 в сравнение със заменения, се наблюдават изменения, но не толкова съществени. От упоменатите стойности в таблицата се установява, че съдържание на натриев хлорид, неразтворими във вода вещества както и съдържанието на влага , са показатели които не се променят. Остават неизменени както по стандарт от 1952 г. През 1964 г. има по изискване съдържание на калции, 0,2 % за мляна о 0,3 % за кристална готварска сол; съдържание на магнезии също за мляна сол 0,2% , а за кристална 0,3. Докато през 1952 г. по стандарт денатуриращи вещества и вредни за здравето метали като : олово, мед, цинк и др. Не се допускат. По стандарт БДС 629-64 също не се допускат.
Промяна е установена по показателите за съдържание на калций и магнезий, като от таблицата за стойностите на качествените показатели се вижда, че през 1952г. мляната и кристалната сол са се произвеждали по стандарт без съдържание на калций и магнезий. Докато по новият стандарт от 1964г. вече имаме производство съответно мляната сол, съдържание на калций не повече от 0,2; за кристална - не повече от 0,3. Допустимото съдържание на магнезий е със същите стойности като при калций.
Като цяло няма много изменение по този стандарт, качествените изисквания за продукта се запазват и в новодеистващия стандарт от 1964г. Който по късно бива отменен и заменен от БДС 629 - 76.

Технически изисквания


Качествени показатели
БДС 629 - 76
БДС 629 - 64

Морска кристална сил получена от изпарителна инсталация
Морска кристална сол получена чрез слънчево изпаряваме на морска вода


Морска кристална сол
Гранулометричен състав- остатък в/у сито
10% надситов остатък
----------
-----------
Съдържание на влага, в %, не повече от
0,6
6,5
6,5
Съдържание на натриев хлорид, в %, не повече от
98,5
96,0
95,0
Съдържание на магнезий, в %, не повече от
0,15
0,3
0,3
Съдържание на калций, не повече от
0,15
0,3
0,3
Съдържание на неразтворими във водата веществаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване състоянието и развитието на стандартизацията на готварската сол по налични стандарти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.