Изследване състоянието и развитието на стандартизацията на готварската сол по налични стандарти


Категория на документа: Икономика


1,0
1,2
0,30
0,60
Съдържание на Mg в % на база сухо вещество, най- много
0,4
0,4
0,05
0,10
Съдържание на S04 '' в % на база сухо в-во, най - много
-------
-------
0,5
1,0
Съдържание на желязо (Fe2O3) на база сухо вещество в %, най-много
0,05
0,05
0,005
0,05

Изводи: От представените стойности за съответните качествени показатели става ясно, че техническите изисквания към продукта са следните и са се изменили в някаква степен.
Съдържанието на натриев хлорид в % на база сухо вещество, най - малко, през 1951 г. за продукт първо качество е 97,0 % , но по изискванията в БДС от 1964 г. стойността на този качествен показател е 97,2 % . През 1951 г. съдържанието на неразтворими във вода в-ва по изискванията за първо качество е 0,5 , а през 1964 г. стойността се понижава до 0,40% . Съдържанието на влага, по новия стандарт е 0, 80% , наблюдава се значително изменение - спад, в сравнение с БСД от 1951 г. където стойността на качествения показател е много по - висока и достига до 1,0 %. Съдържанието на калции и магнезии в % по стандарта от 1964 г. също е със сравнително по - ниски стойности от колкото през 1951 г. Съдържанието на желязо остава с постоянна стойност, не се променя.
Т.е техническите изисквания при производството на сол, упоменати в новия стандарт са за производство с по - ниско съдържание на влага, на калции и магнезии.
Освен измененията в качествените показатели за продукта през годините, става ясно че по БДС 628 - 64 вече освен първо качество готварската сол се произвежда и в екстра качество. Тези изменения по стандарта водят до подобряване качеството и свойствата на готварската сол като продукт.

БДС 629 - 64 заменя БДС 629 - 52.
По двата стандарта солта се класифицира, в зависимост от начина на преработка, на кристална и мляна сол.
Кристалната и мляна готварската сол трябва да отговаря на следните технически изисквания:
Технически изисквания
Качествени показатели
БДС 629 - 52
БДС 629 - 64

Мляна
Кристална
Мляна
Кристална
Съдържание на натриев хлорид в % на база сухо вещество, най - малко
98,0
95,0
98,0
95,0
Съдържание на неразтворими във вода вещества в % на база сухо в-во, най - много
0,2
0,3
0,2
0,3
Съдържание на влага в %, най- много
1,0
6,5
1,0Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване състоянието и развитието на стандартизацията на готварската сол по налични стандарти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.