Изследване състоянието и развитието на стандартизацията на готварската сол по налични стандарти


Категория на документа: ИкономикаБДС 628
1964
Сол Каменна Готварска
отменен

БДС 628
1971
Сол Каменна

отменен

БДС 629
1976
Сол Морска Кристална
отменен

БДС 628
1977
Сол Готварска
отменен


БДС 628 - 64 е стандарт, който заменя БДС 628 - 51. Настъпили са изменения, които са упоменати в стандартите. Изменения наступват в класификацията на продукта и в техническите изисквания. Според БДС от 1951 г. в зависимост от качествените си показатели, солта се произвежда в първо и второ рачество, а по новия стандарт от 1964 г. , солта се произвежда в две качества: екстра и първо качество. Настъпилите изменения в техническите изисквания са представени в следната таблица.

Технически изисквания
Качествени показатели
БДС 628 - 51
БДС 628 - 64

Първо качество
Второ качество
Екстра качество
Първо качество
Съдържание на натриев хлорид в % на база сухо вещество, най - малко
97,0
96,0
98,0
97,2
Съдържание на неразтворими във вода вещества в % на база сухо в-во, най - много
0,5
0,6
0,20
0,40
Съдържание на влага в %, най- много
1,0
6,0
0,50
0,80
Съдържание на Ca в % на база сухо вещество, най - много
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване състоянието и развитието на стандартизацията на готварската сол по налични стандарти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.