Изследване състоянието и развитието на стандартизацията на готварската сол по налични стандарти


Категория на документа: Икономика


0,07
0,4
0,15
Съдържание на магнезий, в %, максимум
0,01
0,08
0,15
Съдържание на двужелезен триоксид, в %, максимум
0,005
0,006
няма

Опаковка и съхраняване
Трапезната сол за търговската мрежа се опакова в картонени кутии, двуслойни хартиени пакети или в полиетиленови пликове с нетна маса 0,200, 0,500 , 0,830 и 1 kg. Допълнително потребителските опаковки се подреждат в транспортни опаковки - каси ит вълнообразен картон или натронови торби нетна маса до 15 kg. Йодираната сол се опакова в пликове от цветна пергаментова хартия, вложени в картонени кутии или тъмни полиетиленови пликове. Всички опаковки трябва да бъдат четливо маркирани, съгласно изискванията на БДС. Съхраняването на трапезната сол става в сухи, чисти и
проветриви помещения, с относителна влажност на въздуха до 70%. Йодираната сол трябва да се пази от пряка слънчева светлина. Гаранционният срок на йодираната сол е 4 месеца от датата на производство. След изтичане на този срок тя се реализира като обикновена. Солта е твърде хигроскопичен продукт (главно поради съдържанието на химични примеси) и трябва много щателно да се предпазва от навлажняване. При най - малкото навлажняване солта се сбива на блок и качеството й силно се понижава. Превозването на солта може да става във всякакви транспортни средства, но при условие, че в тях няма силно миришещи продукти и се осигурява предпазването й от навлажняване.

Цел и задачи
Целта е да се изследва състоянието и развитието на продукта - готварската сол.
Задачи:
- Да се проучи състочнието и развитието на стандартизацията на готварската сол;
- Определяне състоянието на качественоте показатели и тяхното изменение за проучвания продукт - готварската сол;
- Определяне на критичните, второстепенни и допълнителни показатели, посочени в стандартите за готварска сол.

Обект и материал на изследването
Обект на изследването са стандартизационните документи БДС за периода от 1951 до 1977 година.
Материал на изследването - това са съответните стандарти за готварската сол, резултат от дейността на стандартизацията.
Изследователска част
1. Изследване състоянието и развитието на стандартизацията на готварската сол

2. Качествени показатели.

Номер на БДС
Година на издавате
Наименование
Статус

БДС 628
1951

Сол Готварска
отменен

БДС 629
1952
Сол Морска Готварска
отменен

БДС 629
1964
Сол Морска Готварска
отмененСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване състоянието и развитието на стандартизацията на готварската сол по налични стандарти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.