Изработване на система за подбор на персонала - специалисти по здрави грижи


Категория на документа: Икономика


-

Планиране на дейностите:

Проучване на документите и първоначално пресяване на кандидатите.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба - Приложение№2.
2. Автобиография - Приложение №2.
3. Документи, удостоверяващи съответната образователна степен.
4. Документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни степени.
5. Препоръки.

От формулярите за кандидатстване се използва информацията, за да се определи:
- количествени: възраст, равнище на образователно - квалификационна степен, трудов стаж;
- проследява се последователността на данните за трудова заетост;
3

- проверява се достоверността на данните.
Отговорник: гл. м.сестра

Старша мед. сестра

Срок: текущ

Така се стига до кратък списък, като включените в него ще участват в следващите етапи на подбора.

Оценяване на качествата:

Интервюиращият трябва предварително да проучи информацията от предварително представените документи на кандидата и да търси отговори на следните въпроси:
1. Ще може ли кандидата да изпълнява съществените трудови задължения?
2. Има ли кандидата необходимата мотивация за заемане на съответната длъжност?
Насрочва се интервю с кандидатите - Приложение №4
Отговорник: гл.мед. сестра

Старша мед. сестра

Срок: текущ

Непосредствено след приключване на интервюто с всички кандидати, интервюиращият изказва благодарност и ги информира кога могат да очакват решение.

Вземане на решение - Приложение №5.

Назначаване на избрания кандидат:

Основанията за възникване на трудови правоотношения са регламентирани в Кодекса на труда, Колективния трудов договор, Закон за здравето, Закон за съсловните организации, Длъжностна характеристика.

Приложение №4

Въпроси за интервю за длъжността мед. сестра:

1. Защо кандидатствахте за обявената от нас длъжност?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изработване на система за подбор на персонала - специалисти по здрави грижи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.