Изработване на система за подбор на персонала - специалисти по здрави грижи


Категория на документа: Икономика


МEДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. Плевен

Факултет: "Обществено здраве"
Специалност: "Управление на здравните грижи"

Тема:

ИЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА - СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Изготвил: Проверил:

1

Добрият ръководител трябва да извършва качествен
подбор на постъпващите лица.

Целта е да се осигури най- подходящия човек, като личност и професионални възможности за съответната длъжност.

Човешките ресурси са най-важните активи на едно работно място, затова формирането на персонала е една от най-важните дейности на организацията.

Съображения:
- специфика на работата;

- професионална / теоретична и практическа компетентност на кандидата/

- физическа и личностна характеристика;

- готовност и способност за работа в екип.

Проекта ще служи за подбор на специалисти по здравни грижи в КАИЛ - ОНКО - ОИЛ със съдействието на гл. мед. сестра към УМБАЛ- гр. Плевен.

Основни етапи за подбор на здравни кадри:
- определяне на изискванията към кандидатите;
- привличане;
- проучване качествата на кандидата;
- вземане на решение;назначаване на избрания кандидат.

Уменията са това, което кандидата трябва да може да извършва, за да изпълнява отговорно и точно задълженията на длъжността, за която кандидатства, а нагласите са отношението, което служителят трябва да доказва към своите трудови задачи.

Наименоване на длъжността: клинична мед. сестра в КАИЛ-ОНКО-ОИЛ.

Изисквания за заеманата длъжност:Приложение №1

2

Препоръка от предишния работодател, възможност за професионално или длъжностно развитие.

Привличане на кандидати:
- контакт с учебни заведения - привличане на персонал от колеги, преминали учебната практика и проявили интерес към работното място като база и характер на работа:
- чрез лични контакти и препоръки;
- цел - решаване на проблема " назначаване на неподходящия човек за тази длъжност".Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изработване на система за подбор на персонала - специалисти по здрави грижи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.