Измерване на макроикономиката


Категория на документа: Икономика


GDP=C+IT+G+X

IT - брутните (общите) вътрешни частни инвестиции;
G - правителствените разходи;
X- чистият износ.

Ir= D+IN
където:
D е амортизацията (инвестициите, определени от размера на амортизацията);
IN - чистите (нетните) инвестиции.

X- Exp - Imp,

където:
Ехр е износът; Imp - вносът.
2. Доходен подход

Yd=W + R + IR + Prf,

където:
YD е вътрешният доход;
W- работната заплата;
R - рентите;
Ir - лихвата;
Prf- печалбата.

GDP = YD + D + Tx,

където:
Тх са косвените данъци;
D - амортизацията.

Y=YD + D + Tx,

където:
Y е съвкупният вътрешен доход (съвкупният доход)
Y=GDP.
3. Личен доход и личен разполагаем доход
DPI = PI-Tx,
където:
DPI е разполагаемият личен доход;
PI- личният доход;
Тх - преките лични данъци.
DPI = C + S,
където:
С са разходите за потребление;
S - спестяването.
4. Дефлатор на брутния вътрешен продукт
GDPd = GDPN / GDPR . 100 ( %),

където:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Измерване на макроикономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.