Изисквания към специалистите по връзки с обществеността – етика и професионализъм


Категория на документа: Икономика


- да не налага своите виждания по спорните въпроси - пиарменът реагира не на личните качества на личността, а на идеите;

-да не прави прибързани изводи за публиката, да не допуска собствените му представи за това каква е публиката и какво мисли тя, да се превръщат в окончателно негово становище, преди да я е изследвал;

-да бъде практичен, да мисли реалистично;

- да умее да преодолява трудностите и да постига поставените пред него цели;
- да е готов за поемане на отговорност;
- да може да работи (да се интегрира) в екип;
- да е добър организатор;
- да е проницателен;

- да е контактен и гъвкав, способен да общува с различен тип публика и др.

Ето какво казва Клаус Девис - шеф на отдел "Пъблик рилейшънс" в акционерно дружество "Лаубаг" - един от най-големите производители на кафяви въглища в Германия, за качествата, които трябва да притежава пиармена:

"Основното умение е боравенето с информационния поток и да го насочваш в избраното русло, винаги да предоставяш най-бързата и точна информация. Шефът по пъблик рилейшънс и екипът му трябва да са наясно къде, кога и колко от информацията да предоставят. Необходим е комплекс от качества, най-вече гъвкавост, издръжливост и толерантност в този стремеж да се спечели уважението на потребителя. Личност с положителна духовна и социална нагласа към света. Простотата и точността на речевия изказ е необходимото условие, за да се спази необходимата изпълнява ролята си на говорител, защото тази му функция затваря големия кръг около всички. Необходимо е да знае отговора на сложни и комплексни въпроси. Да поддържа тясна връзка с ръководния екип на фирмата, който да му има доверие, тъй като голяма част от информацията е секретна и трябва да се отсее необходимото. Това е човекът, който първи идва на работа и последен си отива. Денонощие подир денонощие, изпълнени с множество контакти и конфронтирани ситуации. Необходимо е да разполага с богата фантазия, не заради представянето и рекламирането на нещо ново, а тъй като на всяко стъпало е подложен на непредвидими ситуации, на които трябва да отреагира навреме. Да бъде винаги една крачка пред другите, защото това, което му се струпва на главата в крайна сметка винаги завършва с въпросителен знак и винаги трябва да му се намери съответния отговор. Особено важно е обаче, въпреки гореизброеното, да не се вземе твърде на сериозно... Добре е да разбира и да има журналистически талант, да е поработил в сферата на маркетинга, да има представа от реклама..."

Много важна за успеха на извършваните от пиармена дейности е неговата откровеност в общуването му с журналистите. Любопитно е мнението на Доналд Тръмп, което той споделя в автобиографичната си книга "Тръмп. Изкуството на бизнеса". Без да е професионален пиармен, Тръмп се е убедил колко важен е подхода към журналиста за постигане на целите, които си поставяш. "Друго правило, когато разговарям с репортери, е да бъда винаги откровен. Не се опитвам да ги мамя или да се отбранявам, защото точно по този начин си навличат неприятности с печата. Вместо това, когато ми зададат щекотлив въпрос, се опитвам да наглася определен отговор, дори ако отместя фокуса. Примерно, ако ме запитат какви отрицателни ефекти може да има най-високата сграда върху Уест Сайд, аз обръщам плочата и започвам да обяснявам, че жителите на Ню Йорк заслужават да имат такава сграда, че това ще бъде голяма чест за града, а също и реклама. Когато ме питат защо строя само за богатите отбелязвам че богатите не са единствените, които имат полза от моите сгради. Обяснявам, че имам хиляди служители, които иначе може би биха получавали помощи за безработни и че прибавям капитали към финансите на града всеки път, когато се заема с нов проект. Вмятам освен това, че сгради като Тръмп Тауър са запалили искрата на новия ренесанс в Ню Йорк.

Последният елемент от моята реклама е показността. Може хората не винаги да се смятат за велики, но те винаги се вълнуват от онези, които са такива. В тези случаи леката хипербола е от полза. Хората искат да вярват, че нещо е най-голямо, най-велико и най-грандиозно..."

Публичната комуникация е дейност, която е разположена не само в пространството, но и във времето. За разлика от рекламата, тя е много продължителна - може да звучи парадоксално, но тя се осъществява не само докато съществува организацията, но и след нейното прекратяване -защото нищо не изчезва, а само се трансформира в нова форма и съдържание. Освен това просперитетът на всяка организация е свързан с някаква промяна, на която неизбежно част от хората се противопоставят, защото промяната изисква от тях да се приспособяват отново с цената на време и енергия. Ето защо професионалистът в тази област следва да е човек, който владее отлично едно забележително изкуство -да бъде търпелив, да умее да вижда над повърхността на процесите и явленията и да прониква в техните дълбоки пластове, което му позволява да ориентира развитието им в желаната от него насока.

Съвременният пиармен може много да научи от популярния герой на Мили Мечо Пух - един реалист със спокойно мислене, с огромно търпение към заобикалящата го реалност, който приема нещата такива каквито са, а не такива, каквито му се искат да бъдат и не на последно място - защото не забравя, че накрая го очаква наградата - кацата с мед.

"В своята книга "Таоизмът на Мечо Пух" Бенджамин Хоф използва популярната фраза на Мили, за да хвърли светлина върху максимата на таоизма, според която животът е прекрасен, а на духа да съзре нещата в истинската им светлина. В сравнение със своите приятели Мечо Пух е винаги невъзмутим, земен, спокоен и преди всичко търпелив. Бухалът постоянно се перчи, час по час натрапва своята мъдрост, но никога не успява да разреши и най-простия проблем. Заекът е страшно действена натура, вечно пресмята и остроумничи, но завинаги остава далеч от действителността. Магарето Йори се сърди и роптае, но така и нищо не предприема. Докато Пух не се насилва в нито едно от своите начинания, защото знае, че ако остане спокоен и запази усета си към истински важните неща, ако в дадена ситуация направи необходимото, нещата ще тръгнат от само себе си. В края на книгата си Хоф ни дава следния съвет: "Във всеки от нас живее по един Бухал, Заек, Йори и Пух. Дълго време сме проявявали поведението на Бухала и Заека. Ето защо сега се оплакваме от всичко като Йори. Това обаче не помага. Ако имаме капчица разум, ние ще изберем поведението на Пух. Той ни зове някъде отдалеч, с тънко детско гласче. Понякога едва го чуваме, но той си остава важен, защото без него никога няма да открием пътя, който ще ни изведе от Гората."

Един от основните принципи, на които се строи и работи публичната комуникация, е нейната тясна връзка със социалните науки - особено социология, психология, теория на комуникациите, антропология и др.

Сред знанията, които предлагат тези науки, от особено значение за пиармена са познанията в следните няколко области:
- познания за себе си, за личните си качества и възможности;
- познания за организацията;
- познания за публиката;
- познания за конюнктурата;
- познания за конкуренцията;
- познания за медиите;
- познания за самата комуникация като технология;

- познания в изкуството на убеждаващата комуникация Единствено на основата на добрата си научна подготовка, на следенето на постиженията на науките, изучаващи човека и обществото, пиарменът може да реализира така необходимата за всяка организация промяна: от политика на проблемите към политика на ценностите.

Пиарменът трябва да има и добра професионална култура, да познава богатството от техники, които са на негово разположение и да знае кои от тях ще му помогнат да разреши възникнал конкретен проблем. Няма лоши или добри, работещи или неработещи техники. Конфуций има една мисъл която удивително "пасва" и за публичната комуникация: "Не е важно котката да бъде бяла или черна, рошава или проскубана, важното е да лови мишки".

По света ежегодно се реализират голям брой PR-кампании. Затова запознаването с опита на колегите е безценен за всеки пиармен. Това предполага, че той постоянно повишава собствената си професионална култура, като следи професионалната литература и периодични издания.

От изключително значение за пиармена е и добрата му физическа подготовка. Работата му е стресова и много напрегната, обикновено без нормиран работен ден, при това много често се осъществява в динамична и непрекъснато променяща се обстановка. Практикуването на публичната комуникация е тежък труд, съпроводен с напрежение и с много физически и психически усилия. Казаното от Клод Хопкинс за рекламиста важи и за пиармена:

"Гениалността е изкуството да се полагат огромни усилия. Рекламният специалист, който предпочита да си легне навреме, никога няма да стигне далеч... Неосведомените ще бъдат потресени, като разберат колко труд е нужен за съставянето на всяка обява. Понякога само написването изисква седмица напрегната работа. Рекламата трябва да изглежда проста и да бъде непретенциозна, за да се хареса на обикновените хора. Но зад тази реклама се крият стотици страници с данни, томове с информация, месеци проучване. Така че място за мързеливци тук няма".

Пиарменът всекидневно се среща с много хора, с различни характери и нагласи. Проблемите, които разрешава с технологията на публична комуникация често са остро конфликтни и сложни. И той не би могъл да запази хладнокръвие, да е толерантен и справедлив при защитата на интересите и на организацията, и на публиката, ако не е в много добра физическа форма. А освен добрата кондиция, активните занимания със спорт формират и много ценни качества, необходими за професионалната реализация на пиармена - като борбеност и желание за победа, добро самочувствие, основано на трезва преценка на личните възможности, уважение към съперника и други качества, без които е немислима успешната професионална реализация в XXI век.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изисквания към специалистите по връзки с обществеността – етика и професионализъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.