Изисквания към специалистите по връзки с обществеността – етика и професионализъм


Категория на документа: ИкономикаКато всяка друга дейност така и публичната комуникация дава желаните резултати, когато я реализират професионалисти. Какви са разбиранията и критериите за професионализъм в тази сложна, увлекателна и полезна социална технология?

Не е случайно, че почти всички факултети по подготовка на кадри за публична комуникация се намират в учебни заведения, където се подготвят и кадри за мас-медиите. Обяснението за това е, че дейността на пиармените е много тясно свързана с медиите. Значителна част от работния ден на специалиста по публична комуникация отива в изучаване на пресата от деня и в подготовка на материали, които са предназначени за печата. Пиармените пишат коментари и статии, подготвят информационни бюлетини, редактират текстове на свои ръководители, подготвят текстове на речи... Може би най-голям дял в работното (а често и в извънработното) им време е отделено за поддържане на активни отношения с журналисти от вестниците, от радиото и телевизията.

Както и в други професионални области, така и в публичната комуникация съществува специализация на пиармените. Тя се определя по различни критерии - например според сферата, в която професионално се реализира пиармена. Така PR в банковата сфера има своя специфика и се различава от PR в армията.

Съществени са различията, обусловени от равнището на професионализъм. Специалистът, който навлиза в тази професия, обикновено се занимава с посредническа дейност - осъществява контактите на организацията с медиите. Ако преди да навлезе в публичната комуникация той е работил във вестник, то на него може да му се възложи и да пише за печата. С натрупването на професионални знания и умения и на жизнен опит естествено се извършва и прехода на пиармена към експертното равнище.

3. Необходими качества на специалиста по ВО.

За да може човек успешно да изпълнява многообразните функции, които се възлагат от страна на мениджърите на специалистите по публична комуникация, то те следва да развият в себе си необходимите за това качества.

Проведени проучвания в Германия сочат, че към кандидатите за отделите по пъблик рилейшънс работодателите предявяват редица изисквания. Подредени в три основни групи качества, характеризиращи техния професионализъм, очакванията имат следния вид: в групата "способности" - дълбочина на мисълта, концепция, контакти; в групата "знания" - познания за основите на пъблик рилейшънс, владеене на риториката, ясни представи и контакти в света на журналистиката; в групата "възприемане" - приятен глас, добър външен вид.

Важно е:

- да умее да се абстрахира от личните си проблеми и тревоги, за да възприеме посланията от околната среда;

- да знае какво иска, какво може, какво се очаква от него и да поема отговорност;

- да е приспособим към други становища (да вижда нещата от чужди гледни точки), да може да се поставя на мястото на публиката;

- да е позитивно мислещ - ако той отрицателно оценява другите, то няма да може да оцени вярно съдържанието на това, което те му съобщават;

- да е максимално мобилен - публичната комуникация е социална технология, с открита комуникативна програма, способна за адаптация към динамично развиващата се социална среда;

- да е решителен, настойчив и ефективен - само чрез намерения не се постига нищо;

- да има въображение - способност да си създава точна и ясна представа за желаното състояние на нещата

- да работи за развитие на своята интелигентност - умният печели повече;

-да е упорит, последователен, целенасочен;

- да е способен да вдъхновява другите, да създава комфортна среда и творческа атмосфера за работа;

- да е в състояние да концентрира вниманието си върху приоритетни въпроси;
- да е инициативен и да е ентусиаст в делата, с които се заема;

- да умее да мисли системно, да вижда богатството от взаимовръзки и противоречия в социалния живот;

-да мисли с категориите на балансираност и пропорционалност;

- да е динамичен, енергичен, делови;

-да е реалист, да притежава трезво отношение към света;
- да е готов за непредвидими ситуации - човекът е най-непредсказуем;

- да е толерантен - публиката не е идеална, често нейни мнения и оценки, маниери на поведение дразнят, различни са пристрастията и оценките й;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изисквания към специалистите по връзки с обществеността – етика и професионализъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.