Изисквания към специалистите по връзки с обществеността – етика и професионализъм


Категория на документа: Икономика- предлага идеи за промяна в политиката на организацията поради забелязващи се промени в нагласите и потребностите на публиката и очертаващи се тенденции в социалната среда;

- изучава общественото мнение и предлага програми за неговото модифициране;

-лобира - поддържа контакти с лидери от изпълнителната власт, неформални сдружения и др., в района, където е разположена организацията;

- съдейства за привличане на подходящ персонал и за неговото мотивиране чрез развитие на вътрешно фирмената култура;
- работи за хармонизиране на личния и обществения интерес.

За да се реализира професионално пиарменът, той обаче се нуждае от разбиране и подкрепа от страна на ръководството на организацията. Той преди всичко очаква:

-ясно да бъде определена (дефинирана) организационната политика по отношение на комуникациите с вътрешна и външна публика;

- точно да бъдат определени ролята и конкретните задачи на
специалиста (сектора, отдела) по публична комуникация;

- да има гарантиран достъп до ръководителите на организацията и да бъде вземано предвид мнението му при формиране на политиката на организацията, особено по отношение на нейните комуникации;

- да получава реална подкрепа от страна на ръководството на организацията в реализацията на вече утвърдената комуникативна програма;

-да му бъде гарантиран бюджет за цялостната дейност по програмата за публична комуникация Критериите за оценка на труда на пиармените са различни. Ефективната работа на специалиста по публична комуникация реално може да бъде забелязана при следните типични ситуации:

- налице е демонстриран интерес от страна на масмедии към организацията;

- на страниците на вестниците, в предаванията на радио- и телевизионни станции се отразяват пресконференциите, които организира пиармена;

- нараства интереса на публиката към дейността на
организацията;

- проучвания на общественото мнение сочат позитивни изменения
в отношението и нагласите на публиката към организацията;

- организацията е добре приемана от обществения елит - политически, икономически, културен, религиозен и пр.;

- служителите разбират, оценяват положително и са склонни да работят за успеха на организационната политика;

- не само ръководителите, но и изявени специалисти от организацията са познати на публиката хора и др.

Организацията може, разбира се, да наеме и външна специализирана агенция за PR - обслужване. Това има и някои предимства. Преди всичко една външна за организацията агенция е по-обективна. Работещите вътре в организацията специалисти по публична комуникация са свързани в служебни и лични взаимоотношения, в повечето случаи обагрени в симпатия или антипатия, което несъмнено влияе върху дефинирането на проблемните ситуации и обусловилите ги фактори. Тази опасност на практика не съществува за една агенция, ангажирана с конкретна задача и период.

Широтата на познанията, натрупаният опит също работят в полза на пиармените извън организацията. Прилагането на професионалните им умения и техники в различни среди и за различен тип организации обогатява и инструментариума им и възможността им да прилагат нови, нерутинни техники за разрешаване на нестандартни проблеми.

Не следва да се подценява и факта, че работещият вътре в организацията пиармен не винаги е ангажиран само в полето на комуникацията - често той е привличан и за други задачи, т.е. той разполага и с по-малко време, а и с по-малко възможности за собственото си професионално развитие. Докато специализираните агенции непрекъснато развиват професионалните познания и способности на своите служители, за да са в състояние да посрещнат всяко предизвикателство от страна на потенциални клиенти.

Сериозен аргумент в полза на наемането на специализирана агенция за PR е и обстоятелството, че при съвместната дейност на нейни служители с колегите им от организацията, последните усъвършенстват професионалните си умения и знания, професионалната си култура.

В страни с традиции в областта на приложението на PR е престижно да се наеме сериозна агенция по PR - нейната репутация работи също за издигане имиджа на организацията на пазара на стоки и услуги, на подобен жест с добро око гледат и лидери на мнения.

Външните агенции предлагат различни услуги на своите клиенти:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изисквания към специалистите по връзки с обществеността – етика и професионализъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.