Изисквания към специалистите по връзки с обществеността – етика и професионализъм


Категория на документа: Икономика


 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА - ЕТИКА И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

1. Професионална характеристика на специалистите по "Връзки с обществеността"

В условията на информационното общество организациите се променят, структурата им се усложнява, възникват нов тип служебни и други взаимоотношения и т.н. Всичко това поставя нови изисквания и по отношение на комуникациите на организациите, на които може да се отговори чрез активно включване в действие на специалисти по публична комуникация.

Сега към техните услуги организациите прибягват едва когато възникне проблем, за който е ясно, че няма да може да се разреши с други средства. Например в медиите са се появили критични публикации за организацията, репутацията й е накърнена, изправена е пред сериозна криза на доверието с определени публики, тя излиза на нови, непознати пазари и др. В подобна ситуация е необходимо да се проведе професионално подготвена комуникативна кампания, която да доведе до промяна в нагласите и отношението към организацията у публиката.

И в страни, където публичната комуникация е професия с традиции и е добре позната, съществува скептицизъм относно реалната полза от средствата, изразходвани за нея. Често в някои организации пари за публична комуникация се дават неохотно, просто защото така е прието. До голяма степен съществуващото недоверие е породено и от факта, че за разлика от някои други социални технологии (като маркетинг и реклама), ефектът от нейната работа идва след време, понякога - след години. А не са много финансистите и акционерите, които са склонни да инвестират в дейности, чиито резултати ще са отдалечени във времето.

Мислещите, следователно перспективно ориентирани лидери, неизбежно осъзнават на определен етап от развитието на организациите, които ръководят, потребността от публична комуникация за осигуряването на допълнителни резерви за реализация на организационната политика, за просперитет в една конкурентна среда. Чрез нея те са в състояние ефективно да демонстрират пред своята публика стратегията си, да я запознаят с онова, което я отличава от останалите организации, прави я конкурентноспособна, да я въведат в намеренията си, изпълнението на които ще отговори на конкретни социални потребности, да увеличат клиентите си и пр.

Близо половината от общо 4000 войници от Германия са командировани вече в Хърватия, за да се включат в силите на хиляди километри от близките си, но имат условия за личните контакти.

Какво направи Бундесверът? Още преди да се качат в самолетите първите войници, за Хърватия заминаха петдесетина свързочни специалисти и монтираха сателитни антени за телефонна връзка. В Германия успоредно бяха създадени на 44 места центрове за информация и съвети на роднини. Във всеки център работи " горещ " телефон. От него дежурните отговарят на всякакви въпроси, свързани с войниците в чужбина.

Откакто нашите момчета заминаха за Балканите, телефонните линии на центровете буквално се нажежиха от разговори, съобщава в. "Ди Велт". "Най-често родителите и съпругите на войниците се интересуват за обстановката в Хърватия и как се чувстват войниците ", казва пред вестника Иорг Хилгерт, ръководител на център в казармата "Хунсрюк" край Кобленц.

Често при трудни въпроси от центъра правят специални запитвания до германския корпус в Хърватия, за да дават изчерпателни сведения на родителите. Споменатият център край Кобленц работи постоянно с 200 семейства в трите провинции Ренания Пфалц, Хесен и Северен Рейн-Вестфалия.

Често жените на войниците се обръщат за съвет по финансови или осигурителни проблеми. Досега центърът винаги е съумявал да окаже помощ, казва старши лейтенант Хилгерд с нотка на задоволство. Той споменава примера със Сандра Крист от Бад Кройцнах. Мъжът и заминал точно преди Коледа. Той бил в групата от 52-ма специалисти, които изградили сателитните комуникации от Хърватия през Италия до Германия. 25-годишната германка през ден говори с мъжа си, понякога и от сателитния телефон казармата. В центъра са назначени общо трима души: те редовно уреждат информационни следобеди. Отговарят на въпроси, изнасят беседи, предлагат кафе и сладки на жените.

Всяка седмица центърът кани близки на войниците в радиоцентъра на Бундесвера в Андернах, за да участват в радиопредаванията. После касетите със записите се изпращат в Сплит, за да ги слушат миротворците.

Особено важно е, като се има предвид нарастващата конкуренция, периодично да се проконтролират взаимоотношенията между организацията и онази публика, от която зависи успехът й. Проверката може да покаже:

- организацията няма проблеми по отношение на общуването със своята приоритетна публика;

- във взаимоотношенията й с публиката са възникнали проблеми, които изискват допълнителни проучвания;

- появили са се проблеми, които не са от компетенцията на служителите в отдела по публична комуникация;

- има проблем в областта на комуникациите на организацията с публиката и той може да бъде разрешен чрез прилагане на техниките на публичната комуникация.

В последния случай специалистите по публична комуникация могат да препоръчат:

- да се изучи същността на проблема;

- да се определят вредите, които организацията понася или ще понесе в обозримо бъдеще от неговото нерешаване;

- да се определят страничните (съпътстващите) го проблеми и
трудности;

- да се начертаят възможните алтернативи;

- да се разработи конкретна програма на основата на желаните от
организацията цели, която да съдържа подходящи действия за
разрешаване на проблема.

Трябва ли всяка организация да създава свой отдел по публична комуникация? Има няколко аргумента в полза на създаването на собствен отдел (сектор, работно място) по публична комуникация в една организация. Преди всичко неговото наличие позволява да се формира ефективен екип от служители, който да разчита и на подкрепата на останалите колеги. А работата вътре в организацията несъмнено има и това предимство, че отделът за публична комуникация добре ще опознае организацията и нейните проблеми и на тази основа ще може да приложи диференциран подход към различните служители и с познаването на нещата да осъществява контактите си с мас-медиите. Не е маловажен и фактът, че след като основните доходи на пиармените ще зависят от крайните резултати от дейността на организацията, то те ще са мотивирани да се съобразяват с финансовите й възможности, т.е. няма да са разточителни в своята дейност. Затова като цяло е добре организацията да разполага със свой собствен отдел или най-малкото да назначи професионалист по публична комуникация.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изисквания към специалистите по връзки с обществеността – етика и професионализъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.