Изграждане на предприятие


Категория на документа: Икономика


Изграждане на предприятията

1 - Предприемаческо решение за създаване на предприятие;
2 - Технологически ред за изграждане на предприятие;
3 - Избор на локализация;
4 - Размер на предприятието - методически аспект;

1 - Предприемаческо решение за създаване на предприятие. Най-често се проявяват два варианта за старт на бизнес:
1 вариант - Потенциалният предприемач доброволно напуска заеманата длъжност и създава предприятие в позната за него бизнес област.
2 вариант - Лицето е или уволнено или безработно. Принудително, със смяна на ценностите, за да се ориентира в създаването на бизнес предприятие. При този вариант, желанието за бизнес зависи от възможния и наличен капитал, ниво на фирмена култура на личността, семейна среда и състоянието на бизнес средата.
И при двата варианта за създаване на предприятие, силно провокативния елемент е смяната на стратегията на живот.
Създаването на предприятие е един сериозен предприемачески процес, който стартира с набелязване на идеята за бизнес. Може да бъде неразкрита възможност, но това е свързано с голям риск.
Всяко конкретизиране на идея, трябва да се съпоставя с обособен анализ на външна среда и на ресурси.
Външната среда са: доставчици, конкуренция, клиенти, сходни продукти или услуги и конкретизиране на пазара.
Ресурси - имат се предвид капиталовите, човешките, организационните и производствените.
2- Технологически ред за изграждане на предприятие. Става в следната последователност:
1 стъпка - Самоопределяне на предприятието - определяне на тип дейност. Тук отговор трябва да получат няколко въпроса:

- Какво е мястото на предприятието в икономическата среда?

- Кои са обективните и субективните предпоставки, имащи отношение към предприятието?

- Какви са приоритетите на фирмения стил?

- Какво е "моралното лице" на предприятието?

- Как ще бъде формиран имидж на надежден партньор?
2 стъпка - Определяне на приоритетите на предприятието. Разработване на дългосрочна стратегия ма развитие на бизнеса. Конюктурният подход не е препоръчителен. Формиране на стил за печелене на партньори и пазарни позиции. Уточняване на полетата на инвестиране:

- Обучение на персонал;

- Реклама;

- Информационно осигуряване;
3 стъпка - Определяне на правни позиции в предприятието. Има три момента:

- Правни консултации;

- Икономическо разузнаване;

- Правен статус на предприятието - в съответствие с нормативната уредба;
4 стъпка - Осъществяване на реални стъпки към създаване на предприятието.
Основни моменти в изграждането на предприятие:
1. Ще се използва вече създадена база или ще се тръгва от нулата;
2. Дали предприемачът ще действа сам или със съдружници;
3. Схема, чрез която ще се внуши доверие и убеждаване на кредитори и партньори;
4. Разделяне на функциите по управлението. Собственикът, каква оторизация ще се позволи по повод управлението;
5. Сключването на договори за доставка на ресурси и за пласмент на продукцията на евентуални клиенти;
6. Регистрация на предприятието - протокол от събрание, препоръки, устав и учредителен договор;
7. Конкретно създаване на предприятието. Този етап трябва еднозначно да се реши, на нови продукти и услуги ли ще се залага, или ще има дублиране на вече известна продукция.
3 - Избор на локализация. Механизмът на локализационният избор, е твърде сложен процес. Той зависи от типа на предприятието. Малко или голямо. Абсолютно нови или се трансформира от верига в самостоятелно. Локализационният избор е под въздействието на много фактори. Чисто икономически и извъникономически. Изборът на локация включва следните етапи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изграждане на предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.