Изготвяне на предприемачески профил


Категория на документа: Икономика


 1.Предприемачи и предприемаческа дейност:
Предприемачеството разбирано като създаване на нов бизнес и мениджмънтът разбиран като управление на действаща фирма са бизнес дисциплините на 21 век.
Факторите на тази тенденция/съврементото предприемачество/ са: -Глобализацията на световната икономика и бизнеса; -Развитието на новата икономика основана на знанието и изискваща нови предприемачески решения; -Стремежът на хората към независимост, изява и самоусъвършенстване
Същността на предприемачеството. Водещите учени в областта на предприемачеството считат, че предприемачеството е по-скоро социално психологическо явление, отколкото икономическо явление.
При изясняването на същността на предприемачеството има 4 направления:
Първото направление е икономическо направление, според представителите на които предприемачество има тогава, когато изгодата от създаването на собствено предприятие е по-голяма отколкото индивидуалната работа в чуждо предприятие.
Второто направление е мениджърско направление. Неговите представители считат, че един човек се проявява като предприемач тогава, когато чувства, че може да управлява група от хора, които да предприемат съвместни усилия за реализирането на определена бизнес идея.
Третото направление е социологическо направление. Според неговите представители, създаването на нови предприятия има тогава, когато в обществото са налице подходящи за целта социално-културни условия /традиции, положително отношение към предприемача и т.н./.
Четвъртото направление е психологическо направление. Неговите привърженици твърдят, че предприемач има тогава, когато са налице определени хора със своите уникални характеристики /виждане в бъдещето, поемане на риск, способност за постигане на целите и т.н./.
Основни елементи на предприемаческия процес: Предприемаческия процес започва от идеята, която по същество е една иновация, следващият елемент е начало на процеса, третият елемент е реализация на намеренията и четвъртият елемент е растежа.
Движещи сили в предприемаческият процес. Обикновено до създаването на нов бизнес /фирма/ води до наличие на комбинация от: -възможности /благоприятна външна среда/; -подходящи ресурси /материални, финансови, човешки/; -добър предприемач, който да обедини тези фактори за да може да стартира нов бизнес.

Предприемачество в APPLE
Предприемача : Стив Джобс е роден на 24.02.1955 г. в Сан Франциско, Калифорния, САЩ. Той е американски предприемач, който беше Главен изпълнителен директор на Apple Inc., компанията която той е създал заедно с Стивън Возняк. През кариерата си той основава три различни по своята дейност компании. Това са Apple, Next, Pixar.
"Apple Inc." е американска интернационална компания занимаваща се с произвеждането и продажбата на серии компютри, портативни плеъри, компютърен софтуер и хардуерни аксесоари. Главния център на компанията се намира Cupertino, Калифорния.
През 1976 г. Стив Джобс кани Стивън Возняк да основат компания за разработване и продажба на на персонални компютри. Те са подтикнати от големия успех, който постигат с разработването и продажбата на "Apple I". Наричат компанията "Apple"(от анг. език Ябълка).
Стив Джобс и Стивън Возняк се запознават на представяне на HP ("Hewlett-Parckard") в Пало Алто. Стивън Возняк е инженер по образонание. Стив завършва гимназия и се записва в колеж по изкуство "Reed College" в Портланд, Орегон. През 1972 г. Стив и Возняк създават първият си персонален компютър "Apple I" и печелят от него USA$ 774 000. В следствие на постигнатата печалба Джобс решава да покани Возяк да основат компания за разработване и продажба на персонални компютри. А през 1977 г. проектират "Apple II", който им носи печалба от USA$ 139 000 000, което е разстеж с 700%. Няколко години по-късно през 1980 г. "Apple" получават място на Уолстрийт. Цената на една нейна акция е първо USA$ 22, след това достига до USA$ 29 за един ден, а през 1982 г. достига цената от USA$ 30. "Apple" постига невереятен успех само за 7 години след създаването си като постига високи приходи и ръстеж на подажбите от 150% на година и по този начин се установява като силна компания. През 1983 г. "Apple"започва да се конкурира с "IBM", която е най-голямата компютърна компания на пазара. "IBM" надвишават "Apple" по продажби, а също така тяхната операционна система (ОС) става стандарт в компютърната индустрия.
Предприемачество в SAMSUNG
Предприемача: Лий Бьонг Чол е роден на 12 февруари 1910 г. в заможно семейство на фермери от малко село Ирьонг. Лий е най-малкото дете от общо четири. Още на 5-годишна възраст, той започва да учи в конфуцианско училище, чийто директор е дядо му. Пет години по-късно, Лий се мести в Сеул, където продължава обучението си. След Сеул образованието на момчето продължава в университета Уаседа в Токио (политически и икономически науки). През 1931 година обаче, Лий се връща в Корея, а причината е здравословното му състояние.
С фикс идеята да създаде собствен бизнес, Лий Бьонг Чол няколко години е анализирал пазара в страната си, а наследството, което точно тогава оставя баща му, създава възможност точно за едно такова начало. Мечтата на Лий била да създаде фирма в Сеул, но парите, с които младият предприемач разполагал (около 2600 долара) били крайно недостатъчни за изпълнение на плана му, заради което се наложило цехът му да се установи в град Масан. Това се случва през 1936 година, а основната дейност на фирмата е обработка на ориз. Основаването на Samsung Trading е в град Тегу (по средата между Сеул и Пусан - най-големите градове в Корея) на 1 март 1938 година с начален капитал от 12 900 долара. "Samsung" на корейски означава "Три звезди". 8600 долара от капитала се използват за закупуване на сграда за компанията, а останалите се използват за продуктови инвестиции1. Samsung започва търговия със спагети, плодове, зеленчуци и сушена риба, изнасяйки ги към Китай и Япония. Въпреки, че цените на Лий са по-високи от конкуренцията му, Samsung доказват себе си като фирма с изключително качествени продукти - нещо, на което Лий е държал много. През 1939 година Лий закупува мелница за брашно и винарна, разширявайки още повече спектърът от собствени продукти.
От създаването си като малка компания за износ в Таегу, Корея, Samsung прерастна в една от световните водещи компании в електрониката, специализирана в цифрови уреди и носители, полупроводници, памет и създаване на системни интегрални схеми. Днес иновативните и висококачествени продукти и процеси на Samsung са световно признати. Тази времева линия обхваща важни събития в историята на Samsung, като показва как компанията е разширила производствените си линии и обхвата си; как е увеличила своите приходи и пазарния си дял и как е следвала мисията си да подобрява живота на клиентите по света. Samsung започна да прави прословутите радиопарати-транзистори през 1969. В средата на 90-те обаче, компанията все още си бе закована в мисловната рамка на масовата продукция. Това накара Ли Кун-хий, син на основателя и председател на борда от 1987 насам, да събере на камара 150 000 мобилни телефона и да им драсне клечката, плашейки че ще повтори изпълнението, ако работниците не се справят по-добре.
Това е компания с динамични лидери и дългосрочна визия. Но всяка компания, която иска да е най-големият, най-бърз последовател, се нуждае от мениджмънт, който да прави трайно брилянтни залози на това кой ще е следващият голям хит. В случая на Samsung, това ще означава, че инвеститорите трябва да вярват на семейство Ли, че ще прави точните стъпки.
Със сигурност, господин Ли има забележителна история, за четвъртвековното си управление. Вътрешните за компанията хора казват, че той е направил, например, успешния залог върху конкретните чипове, които ще се окажат незаменими.
Засега инвеститорите са възнаградени за вярата. За последните пет години акциите на Samsung поскъпнаха със 125%. Въпреки че това бледнее пред 360-те процента на Apple, е страхотно спрямо представянето на Kospi или на S&P 500.
Господин Ли, обаче, е на 70. Синът му, и очевиден наследник, Джей Ли, в момента е главен оперативен директор.
2.Предприемаческо управление на компаниите
2.1 Фирмено управление
Управлението на човешките ресурси, е основата за изграждането на необходимите системи за трудова мотивация на персонала и налагането на вътрефирмена ценностна система. Основна задача за реализацията на предприемаческите идеи е постигането на изградените цели и стратегии на компанията. Те се изразява в различни видове дейности, свързани с организирането на човешките, материалните и финансовите ресурси.
Съществуват различни подходи при организирането на дейностите в компанията, в зависимост от факторите, оказващи влияние върху конкретната организация, от ангажираността, която се отдава на изпълнението на дадените стратегии. Основна цел е по-лесното създаване на продукта близо до потребителя, улесняване на връзките между производството и пласирането на продукта, а понякога и намаляване на разходите за проиводство, използвайки по-евтината местна работна сила.
Пример за международна фирма с многонационално разположение на производствените мощности и смел предприемачески дух в сферата на технологиите е американският гигант в "Аpple Inc", който е разположил производствената си структура на 3 континента - Азия, Европа, Америка и разполага с над 300 фабрики. По този начин компанията създава мрежа, изгражда връзки и канали и е разположена по-близо до потребителя. Друг пример може да бъде Samsung, водеща компания в електониката, създаваща висококачествени продукти за цял свят, която е свързана с над 30 компании и за разширяването на дейността си продължава да търси иновативни методи и връзки с нови партниори и посредници.
Продуктовите организационни структури и на двете компании са многонационални, създават се стандартизирани продукти, предназначени за продажба в цял свят. На отделните компании е предоставена относително голяма самостоятелност, например при маркетингови решения, но основните въпроси, свързани с естеството на продукта, какъв тип изделие да се произведе, се вземат от централата. Така например плануваното обновление на продуктите на "Apple" през 2012г със сигурност са плод на решение не на отделен филиал, а на по-високо равнище във фирмата. Целта е да се следва стратегията на цялата компания.
Мотото на Apple, "мисли различно", представено отлично от компанията чрез създаването на иновативни продукти, които продължават да определят
света на компютърния дизайн. Други компютърни производители са се опитали
в продължение на десетилетия, да възпроизведат конгломерат, близък до дизайна на Apple, но не са успели. Когато Стив Джобс1 е поставен на поста на главен изпълнителен директор през 1998 г., той създава една революция, воден от желанието си да бъде новатор. Корпорацията следва постоянен ръст на приходите и продължава да поддържа мислията си да въвежда иновации, да бъде различна и креативна, в услуга на потребителите си. Мотото на "различно мислене" ще са ключовите предимства за запазване на настоящите потребители на Apple и за примамливи нови потребители. Оригиналността е отличителен белег за Apple от самото начало, и това е чувството за стил, което позволява на Apple да просперира в тази все по-голям променящия се пазар.
Като собственик и изпълнителен директор на Appe, предприемачът Стив Джобс създава едн аиновативна организация. Под негов пряк контрол са девет старши вицепрезиденти, чиито отговорности са разпределени по звена. Джобс управлява своята дейност предимно на географски принцип, с офиси в цял свят: Северна и Южна Америка, Европа, Япония, и Азиатско-тихоокеанския регион. В допълнение, Apple
работи и отделно с 86 магазина, множеството от които се намират в Съединените щати. Продуктите се сглобяват предимно в Сакраменто, Калифорния, Корк, Ирландия, и от външни изпълнители в Fullerton, Калифорния, Тайван, Корея, Китайската народна република и че

Организацията Samsung е съставена от компании, които задават нови стандарти в голям диапазон от бизнес сфери - електроника, финансови услуги, химикали и тежка промишленост, търговия и услуги. Те заедно са посветени на стратегията си за завладяване на нови пазари чрез създаването на новаторски, висококачествени продукти и услуги, на които всеки ден разчитат милиони хора и фирми по света.2 Самсунг притежава едновременно капитала и човешкия потенциал да се съревновава с гигантите на електрониката и световния бизнес, като в същото време оперира в икономика със сравнително евтина и високо квалифицирана работна ръка.

Противоречието между неравномерното развитие на основните направления и сектори на фирмата и търсенето на баланс на отделните части на бизнеса се решава като се дава по-голяма оперативна самостоятелност на бизнес звената в рамките на общата структура. В зависимост от успеха на бизнеса, мениджмънтът на отделните направления и сектори може автономно да разпределя голяма част от ресурсите. Възнагражденията на работниците и мениджърите също варират в различните производства в зависимост от печалбите, макар че е в сила обща рамка на възнагражденията във фирмата. От посочените примери може да се направи заключение за организацията на фирми във фирмата по отношение на самостоятелността на бизнес операциите на отделните звена под чадъра на 'Самсунг електроникс'. Така се постигат предимствата на големия мащаб за световна конкурентоспособност и същевременно за скоростта и гъвкавостта на по-малки бизнес операции.

Главната стратегия н предприемача е свързване на компоненти и продукти в цялостна мрежа, включваща чипове, LCD, видео техника, битова техника, компютри, телекомуникационни системи, хардуер и други.

Символиката винаги е имала особено значение в Източна Азия.3 Самсунг не е изключение в това отношение. Логото на фирмата е показателно за целите и стремежите на бизнес групата. Логото на Самсунг електроникс е идентично с това на конгломерата. То представлява синя елипса на бял фон с изписаното име на фирмата в елипсата, също в бяло. Синият цвят символизира стабилност и надеждност. Фирменият девиз на новото столетие е "Дигитален Самсунг: всеки е поканен" (SAMSUNG DIGITall, everyone's invited). Смисълът на девиза е свързан с целта на компанията да направи живота на всеки по-удобен и богат чрез развитието на иновационни и многофункционални продукти. Самсунг е "дигитален" за всички поколения, всички клиенти и всички продукти (DIGITall).
2.2Управление на човешките ресурси в компаниите

Както организирането, така и управлението на човешките ресурси е важен момент в иновативния процес на управлението на международната дейност на компаниите, имащо важна роля за постигането на поставените фирмени цели. Структурите съществуват благодарение на работещите в тях. Компаниите използват различни методи и подходи за управлението им. Важни етапи са подбора, обучението и развитието, както и оценката от резултатите от труда и заплащането. При международните компании е особено важно международното управление на човешките ресурси.
Като фактор на производството човешките ресурси имат качеството сами да управляват останалите фактори. От дейността на мениджърите зависят качеството и ефективността на всички извършвани в компанията процеси. Управлението на човешките ресурси най-общо може да се определи като подход, чрез който се търси постигането на конкурентно предимство при използването на силно мотивирана работна сила и посредством използването на културни, структурни и кадрови техники.
Интернационалното управление на човешките ресурси се отъждествчва с дейности по привличането, поддържането и развитието на служителите и преди всичко на ръководните кадри на компанията. Различните структури избират различни подходи, но несъмнено работната сила представлява основата на една фирма.
Компанията Apple дава красноречив пример за това как трябва да се стимулира ръководител от най-високо ниво и то при такава солидна корпорация. За да се ръководи такава организация се изисква да се познава в детайли дейността на фирмата, но и да се съчетават умело познанията в дадена област с ръководните функции.Всичко това трябва да е подплатено с добро възнаграждение. След смъртта на ръководителя на Apple ,Стив Джобс, на неговия стол сяда Тим Кук. За 2011 г. той е получил възнаграждение в размер на 900 000 USD4. Компенсацията, която получава обаче за изминалите 12 месеца възлиза на 378 млн. USD под формата на акции, които ще може да продава след десет години. Целта на подобен ход е да се гарантира, че Кук няма да търси работа на друго място и да се стимулира за добро изпълнение на поетите ангажименти. Освен него, още шест ценни кадъра за Apple са били компенсирани чрез акции през 2011 г. Всеки един от тях е получил пакет с по 150 000 акции, които ще може да продава в периода 2013-2016 г. Годишната заплата на Стив Джобс е била 1 USD. Останалата част от възнаграждението си той е получавал под формата на акции. Приживе той е разполагал с 5.5 млн. акции на Apple.
Освен възнаграждаването като пример за стимулиране на работната сила, при международното управление на човешките ресурси могат да се прилагат и методи за преквалификация, усъвършенстване и посещяването на различни организирани мероприятия за обмяна на опит. Над 250 служители на Apple са се регистрирали да посетят Изложението на потребителска електроника, което се провежда ежегодно в Лас Вегас.5 Компанията е известна с това, че тя не участва със свои щанд на събитието.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изготвяне на предприемачески профил 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.