Избор на доставчици


Категория на документа: Икономика


- документи.
7. Следене и одит на пилотния проект:

- да се контролира изпълнението на целите;

- да се определят количествено ползите за бизнеса;

- да се докладва на ръководството за постигнати резултати.
8. Разширяване на същественото партньорство.
9. Разработване на нови партньори за бъдещето.

Стратегически съюзи (алианси)

Стратегически съюзи, в смисъла, който се влага в снабдяването, е са специални спогодби с ключови доставки:

- възникват от убеждението и на двете страни, че формализирането на взаимовръзките извън стандартната форма е от взаимен интерес;

- често тези съюзи се основават на технологична основа, което изисква съществени инвестиции и от двете страни, за да се постигне решаващ пробив на пазара.

Фактори, увеличаващи изгледите за успех на един съюз:
1. Идентифициране на фирмата доставчик, при която съществува съвпадение във вижданията на двете фирмени ръководства по такива въпроси като подобряване на качеството и производителността.
2. Създаване на междуорганизационен екип за определяне на ясни очаквания.
3. Постепенно разширяване на определените очаквания.

Създаване и развитие на доставчици:
1. Подходящи ситуации:

- когато организацията няма възможност за избор на доставчик, а трябва бъдещ доставчик да бъде убеден да приеме поръчката;

- осъзнати ползи от страна на потребителя, които биха се получили и за двете страни от технически, финансови, управленски процеси и умения от равнище на капацитета, от минимални запаси;

- съществуването на граници в нормалната взаимовръзка между доставчик и клиент;

- осигуряване на източник на снабдяване за бъдещи периоди.
2. Външни сили, водещи до този процес:

- технологични;

- глобализация на пазара;

- концепция за управление на веригата на снабдяването.
3. Оказване на подходяща помощ на потенциални доставчици:

- заеми за закупуване на оборудване и други цели;

- представяне на технически средства, например контрол на качеството;

- управление, консултиране, например в производството;

- обучение на персонала в областта накачеството;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Избор на доставчици 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.