Избор на доставчици


Категория на документа: ИкономикаВтора ситуация - двете страни са на противоположни становища, което им пречи да постигнат обща удовлетвореност от взаимоотношенията им.

Използване на модел за предварителна ориентация, относно разработването на планове за техническо подобрение.

Инструменти и техники за преместване на позицията в модела

1. Отрицателно въздействащи инструменти и техники:

а) прилагани от клиента:

- напълно спиране на поръчките без предварително предупреждение;

- отказ за плащане на фактурите;

- отказ да се приемат доставки;

- използване или заплаха на легално действие.

б) прилагани от доставчика:

- отказ за изпращане на обещани доставки;

- едностранно повишаване на цената без предизвестие;

- настояване на неприемливи показатели и условия като: продължаване на договора, тежки клаузи, както и използване на предложения от типа "вземи го или го остави".
2. Положително въздействащи инструменти и техники:

а) прилагани от клиента:

- предоставяне на значителен обем от бизнеса, дългосрочни споразумения или договори за възлагане на 100 % от потребностите;

- споделяне на вътрешна информация за прогнози, проблеми и възможности за съвместно търсене на алтернативи;

- даване на доказателство за желание и възможност за постигане на промяна в поведението на закупуващата организация, с цел да се подобри позицията на доставчика;

- бърз договор при молба от страна на доставчика за дискусия и уеднаквяване на позициите, относно цена, качество, доставки и обслужване.

б) прилагани от доставчика:

- желание и възможност за бързи промени в цените и качеството в отговор на искане на клиент, без да възникват сериозни проблеми при това;

- отправяне на покана към клиента за дискутиране на общи проблеми и възможности;

- своевременно известяване за предстоящи промени в цената, времето за изпълнение на поръчките и готовността за доставки с цел да се даде на клиента достатъчно време за план.

Форми на взаимоотношения между доставчик и клиент

1. Неприемлива взаимовръзка с доставчика:

- доставчика не е в състояние да отговори на оперативните и стратегически потребности на клиента;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Избор на доставчици 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.