Избор на доставчици


Категория на документа: Икономика


а) взаимовръзката може да се оцени грубо (задоволителна или незадоволителна);

б) неудовлетворената страна ще се опита да предприеме мерки към по-добра позиция;

в) опитът за преместване може да засегне стабилността на взаимовръзката;

г) опитът за преместване може да доведе до попадане в категория: печеливша - губеща; губеща - губеща; губеща - печеливша; печеливша - печеливша;

д) клиентът и доставчиците могат да имат различни представи за взаимовръзката;

е) съществуват множество елементи, техники и подходи, които ще подпомогнат всяка от страните в позиция на преместване и подобряване на стабилността.

Поле А: 1) Клиентът и доставчикът са удовлетворени и стабилността на връзката е задоволителна;

2) Възможност за избор на дългосрочни взаимоотношения и партньорство;

3) Наличност на перспективи за подобрения в рамките на квадранта за постигане на целта;
Поле Б: 1) Удовлетвореност само при клиента;

2) Доставчикът вероятно ще предприеме действия за промяна;

3) Стабилността не е гарантирана в дългосрочен аспект;
Поле В: 1) Удовлетвореност само при доставчика;

2) Клиентът ще се опита да подобри позициите си като предприеме действия за смяна на доставчика;
Поле Г: 1) И двете страни са неудовлетворени ситуацията е нестабилна.

Диагонална линия:

1) На стабилността и справедливостта;

2) Нулевата позиция е нежелателна и за двете страни;

3) Други екстремни позиции (10,10) - това е утопия - голяма степен на доверие, печелят и доставчика и клиента;

4) Позицията в средата на диагонала - би следвало да се разглежда като цел и за двете страни и отправна за постепенно изравняване на позициите и придвижване плътно по диагонала към идеалния вариант.

Значителни отклонения от диагонала могат да затруднят постигането на споразумения, благоприятстващи и за двете страни.
1.2. Изграждане и използване на модела.

- за клиента - критерии за оценка: 1) Качество, платена цена обслужване и доставки; 2) Резултати от изпълнение на задълженията на доставчика; 1) и 2).

- за доставчика - навременни разплащания, достъпност, справедливост и професионализъм от страна на клиента.

а) общи фактори - приемливост на исканията на другата страна и до колко тя е съгласна да се коригира;

б) персонални и философски фактори - организационни ценности;

в) съществуват две ситуации: оценките да са еднакви (близки или разграничаващи се съществено).

Първа ситуация - двете страни обща изходна точка, но не и еднаква удовлетвореност от взаимовръзката.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Избор на доставчици 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.