Инвестиции и инвестиционен процес в сферата на търговията


Категория на документа: Икономика


500 000 евро

Проект 10 000 кв.м.
1 500 000 евро
100 000 евро
Строителство + комплекс

2 000 000 евро
Актив (А)
5 000 000 евро

ОБЩО:
5 000 000 евро
2 120 000 евро


Di = 5 000 0002 120 000=220=2,2%

3.Маркетинг стратегии - инвестиции

Маркетинговия продукт в търговията носи в себе си най-динамичния характер на икономиката. В сферата на търговията 10% от инвестициите са продуктите останалите са търговските центрове, магазините, оборудването и други.

4.Логистика и инвестиции

Специфика на търговията: видове търговска логистика 3 вида:
* Отрасъл (отраслова);
* Функция (функционална);
* Специална (най-новите постижения в научно техническия прогрес);
Търговската логистика е 80% от инвестициите (машини, съоръжения, сгради, технологии) поради тази причина търговската логистика има централна роля в инвестиционния процес.
ТЪРГОВСКА ЛОГИСКИТА

Добивна логистика
Ресурсна логистика
Производствена логистика
Транспортна логистика
Търговска логистика
Комунална логистика (услуги)


Основни елементи на търговската логистика:
1) Търговска верига - пътя по претрансформирането на продуктите и неговата крайна реализация. Търговската верига се дели на съставни части 4 сегмента:

ОПЕРАТИВЕН ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ
ИНФОДОКУМЕНТАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЯ (технологично ниво)
МАГИСТРАЛЕН ТРАНСПОРТ
ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
СПЕЦИАЛЕН ТЪРГОВСКИ ТРАНСПОРТ
ФИЛИАЛ

ВХОД ИЗХОДСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиции и инвестиционен процес в сферата на търговията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.