Инвестиции и инвестиционен процес в сферата на търговията


Категория на документа: Икономика


04.04.2014г.
Инвестиции и инвестиционен процес в сферата на търговията

1. Място и роля на търговията във възпроизводствения процес. Специфика
2. Глобална фирмена стратегия на търговското предприятие - инвестиции
3. Маркетинг стратегия на търговското предприятие - инвестиции
4. Логистична стратегия на търговското предприятие - инвестиции
5. НОТ стратегии на търговското предприятие - инвестиции
6. Финансов мениджмънт на търговското предприятие - инвестиции
7. Търговски центрове
8. Търговски вериги
9. Концепции за просперитет на търговията в България

1.Специфика на отрасъла търговия:
1) Предмет на търговията са стоките следователно не става въпрос за производство, суровини и материали;
2) Предмета на труда не променя своето веществено състояние, а променя своето място във времето, пространството, стойността и собствеността;
3) Търговията е най-динамичния отрасъл на възпроизводствения процес;
4) Търговията има водещ пазарен дял от всички други дейности във възпроизводствения процес;
5) Търговията не е само отрасъл, но и функция освен това търговията е сфера на развитие на просперитета на обществото и научно-техническия прогрес;
6) Търговията има водещ пазарен дял при формирането на БВП (в България 70% е в търговията и услугите);
7) Потенциални възможности на мегадинамиката в глобализацията (нищо не може да се съравновава с търговията - тя покрива световната икономика);
8) Човечеството прави най-големи инвестиции в сферата на търговията.

2.Глобална фирмена стратегия - инвестиции - определението
Идея(и) Възможности Глобална икономика (мега)

Национална икономика (макро)

Регионална икономика (моно)

Микро икономика

Нано икономика (семейството)
Цел (обект на инвестициите) най-точен и кратък изказ на целите и на някой основни принципи, които си поставяме.
Спецификата в сферата на търговията се заключва в следното:
* Съществена част от инвестициите са резултат от оперативното функциониране на търговската система в реално време и пространство
* Текущите доходи имат фактическа и прагматична стойност
Коефициент на динамиката на инвестициите:
Di = пазарната стойност на актива (А)началната стойност на инвестициите (i)

Ефект на самонарастваща стойност
Пример:

Купувам земя 5 декара (50 000 евро). Тази земя когато не е в регулация максималната цена е 10 евро на 1 кв.м. Правя разходи 20 000 евро и е вкарвам в регулация. Когато има предназначение вече струва 100 евро на 1 кв.м (500 000 евро). Разработвам проект за реализация на комплекс и на тази земя мога да изградя 10 000 кв.м. застроена площ (сграда) (100 000 евро). Данъчна цена (оценка) на този проект е 1 500 000 евро. Строителство на комплекса 10 000 кв.м. 2 000 000 евро. Пазарната цена на този акт е 5 000 000 евро.
Земя
50 000 евро

Земя в регулация

20 000 евро
100 евроСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Инвестиции и инвестиционен процес в сферата на търговията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.