Иновативен продукт в пенсионното осигуряване


Категория на документа: Икономика


• Лицата, които се осигуряват в пенсионноосигурителните фондове "Топлина", могат да се възползват и от комплексно обслужване в офисите на дружеството и акционерите не само за допълнително пенсионно осигуряване, а и за застрахователни, финансови и други социални потребности.

Иновативен продукт ''Работодателя стои зад вас дългосрочно''

С нашия нов продукт ПОД ''Топлина'' отделя специално внимание на работниците и служителите с цел осигуряване на дългосрочни грижи от страна на работодателя за своя персонал. Инициативата за осигуряване е на работодателя. Той поема отговорност за своя лоялен персонал (минимум 10 години трудов стаж в организацията - работодател).

Рисковете, който покрива са: трудова злополука, професионална болест, ''Безработица'' и старост.

Средствата се натрупват в индивидуална партида и могат да бъдат усвоени при настъпване на някой от гореспоменатите рискове, но не по-малко от две години от сключване на договора.

Очаквани резултати:
1. Положителни:
* Данъчни преференции от държавата в резултат на подобрения осигурителен климат.
* Заздравяване на връзката работодател - работник.
* Подобряване качеството на работа.
* Дългосрочна сигурност и спокойствие за персонала.
* Задържане на персонала на едно работно място.

2. Отрицателни:
* Отделяне на значителен размер от средства в рискова инициатива.

Рекламна политика и канали за дистрибуция:

* Осигурителни посредници
* Интернет, радио и телевизия
* Социални мрежи
* Билборд
* Транспортни средства

"Оставете работодателя да се грижи за вас!
Осигурете се при нас!"

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновативен продукт в пенсионното осигуряване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.