Информационно осигуряване на търговските операции


Категория на документа: Икономика


Стопанска академия "Д. А. Цанов"
Център за магистърско и дистанционно обучение
Магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия"

ДОКЛАД
на тема:
Информационно осигуряване на търговските операции

Дипломант: Научен ръководител:

Свищов, 2013г.

ГЛАВА 1 : Същност на търговските операции.

1.1. Характеристика на търговските операции в предприятието.

Търговските операции се обособяват като стопанска дейност на определен етап от развитието на обществото. Разделението на труда е в основата на отделянето на търговията от производството .

Търговските операции позволяват на предприятието бързо да отговаря на промените на пазара, за да могат по-бързо и по-качествено да удовлетворяват нуждите на клиентите си и да получават по-високи доходи и печалба.

За обособяване на търговските операции има няколко предпоставки :

■ различни фирми (производителни и търговски);

■ с появата на парите размяната на стоките постепенно прераства в организирана човешка дейност, това е вид стопанска дейност , чието основно съдържание е покупка на стоки и препродажбата им;

■ обособяването на търговията изисква авансиране на част от производствения капитал в търговски (стоков и паричен), парите авансирани в стоки е основния капитал в търговията . Обръщението на търговския капитал е по-бързо за разлика от производствения;

■ обособяването на търговията в исторически план е не само икономически процес.

Търговската операция се усъвършенства с технологии и управление .

Дейностите свързани с търговските операции в търговията са:

■ организиране на стокопридвижването - от мястото на производството до магазините (това се извършва от търговията на едро);

■ формиране на стокови запаси (съхраняване на стоките);

■ дообработка, сортировка, разфасовка, пакетиране и маркиране;

■ обслужване на клиенти (извършва се от търговци или продавачи);

■ промоционална дейност (от маркетинга);

Процесът на обществено възпроизводство представлява органическо единство на свързани фази: производство, разпределение, обмен и потребление. Този процес като базова фаза се определя като промеждутъчни фази, свързващи производството и потреблението. Обменът в широк смисъл включва в себе си обмен на дейности и способности между хората и обмен на продукти на труда. Парите опосредстват процеса на обмена и непосредствения обмен на парите отстъпва място на стоковото обръщение по формулата С-П-С. Търговската операция обменя стоките с парични доходи на населението и с това завършва разпределението, допринася за задоволяване на потребностите на различни материални блага и създава стимул и основа за продължаване и разширяване на производството.

Основните функции на търговската операция са:

* Осъществяване на стоково обръщение

* Влияние върху производствотоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Информационно осигуряване на търговските операции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.