Информационна система за управление на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


 КУРСОВА РАБОТА
На тема
Информационна система за управление на човешките ресурси

Изготвил:
Специаност: Икономика на туризма
II курс, IV семестър

"Големите компании печелят от способноста си да налагат на пазара своите идеи и продукти.Малките - умението да се приспособяват към нуждите на пазара"

Целите на една компания,са свързани с изграждането на дългосрочни партньорски взаимоотношения с клиентите и постигане на максималната им удовлетвореност,както и превъщането на компанията в предпочитан работодател в бранша.В бизнес в който личната комуникация е най-важния фактор за доброто развитие на компанията,управлението и развитието на човешкия ресурс е приоритет.За да бъдат постигнати поставените цели,компанията инвестира в екипа.Формулираната в дългосрочен план HR стартегия на компанията включва:точен профил на идеалните кандидати,най-добрите начини за достигане до тях, предоставяне на специализирани обучения в страната и чужбина на служителите,разработване на програми за развитие на служители таланти,справедлива,адекватна и регулярна оценка и възнаграждение,организиране на различни изненади за служителите и техните семейства,отлични условия на работа,възможност за кариерно развитие,ползване на допълнителни привилегии,баланс м/у работа и личен живот. Превръщането на работата в удоволствие и др.

Да се намерят и задържат правилните хора на правилните места е и остава една от най-трудните задачи в управлението на човешките ресурси в световен мащаб,независимо от бранша и региона.Много малка част от фирмите признават своите грешки,но следвайки подходите от типа:"освобождавай и създавай"през "напасвай и поддържай"до "изграждай и развивай"те се позиционират сигурно и стабилно като работодатели.

За да разберем основните дейности в управлението на човешките ресурси и как те намират приложение в една туристическа агенция,ще проследим всички въпроси свързани с управлението на персонала в тази фирма.

MАК ТРАВЕЛ е лицензиран Туроператор и Турагент с удостоверение за регистрация № 05694 и застрахователна полица № 1113013150000212480.

Планиране на численоста и състава на персонала.

То е в основата на цялостната дейност по тяхното управление и разработването на програми които координират функцията на персонала изпълнявана в организацията - определяне на точния брой хора с определена квалификация за подходящото работно място подходящ момент.При това планиране се отчитат и някои техни особености,отличаващи ги от материалните и финансови резултати на организацията.

хората са трудно подвижен ресурс и решенията за тяхното използване имат сравнително дълготраен характер

хората са трудно заменяем ресурс

човешките ресурси са изключително сложни,трудно предвидими и специфични организационни ресурси

Набиране и подбор.

Набирането на персонал е съставна част от управлението на човешките ресурси.Тази дейност струва скъпо (разходи за обяви,заплати на специалисти за набирането му) и в тази връзка разходите за това не винаги се отплащат.Най-широко използван подход е директното наемане на персонал от работодателя.И двете страни предпочитат личните контакти и възможност да получат повече информация.

Оценка на изпълнението.

Много важен момент в работата на един служител е неговата оценка от работодателя.За него е от голямо значение да знае каква оценка се дава за труда му,и какво още има да се желае,подобри и т.н.Тя играе важна роля за стимулитането и превръщането на материалните задачи в двигател за творчество.

Обучение и развитие на човешите ресурси.

Обученията и развитието на човешките ресурси,имат разбира се и стратегическо значение за осъществяване на ефективна и успешна дейност на фирмата.Всеки процес е свързан до голяма степен с новите ообществено икономически условия в страната и внедряване на нови технологии и техника.Успешното развитие на организацията и нейния персонал е възможно само по пътя на всестранно и непрекъснато повишаване на човешкия потенциал

Мотивация на персонала.

"Това е процес включващ дейности водещи началото си от и извън индивида които инициират поведението му и определят неговите форми,насоки интензивност и продължителност"

Мениджърите постоянно търсят пътища и начини да мотивират своя персонал за да работи по- ефективно,по-качествено за осъществяване целите на фирмата(компанията)

Взаимоотношения в организацията.

Една сложна и продължителна връзка през цялото време на дейност - това са взаимоотношенията на работодателя и персонала.От една страна работодателите се стремят да увеличат печалбата и да намалят разходите за работна заплата и подобрят условията на труд.От друга обаче те са заинтересовани от поддържането на такова равнище на възнаграждение и условия на труд които биха осигурили нормално възпроизводство на работна сила и конкурентноспособност на пазара на труда

Условия на труд.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Информационна система за управление на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.