Индустриална революция


Категория на документа: Икономика


ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ
1.Препоставки за ИР
- въвеждат се нови по-усъвършенствани средства за производство;
- усъвършенства се организацията на труда в манифактурното производство;
- производственият процес се разделя на отделни организации и така се постигат по-високи резултати;
- развива се научното знание;
- има значителен напредък в математиката, механиката, физиката, химията и др.;
- натр. капитал в Европа - предимно във Великобритания.
2.Предпоставки във Великобритания
-островният характер на територията и географското положение на Великобритания довеждат корабоплаването;

-създава се най-голямата колониална периферия, като обхваща Африка и части от Азия;
-голяма роля играят и буржоазната революция и аграрният преврат, както и разширяващото се световно икономическо пространство и оформящият се пазар.
3. ЖП транспорт
- значението е голямо;
- позволява включването на недостъпни до този момент държава или регион;
-ускорява в пъти стокооборота и превоза на суровини в големи размери;
-изграждат се първите съобщителни линии и мрежи;
-чрез подвижните локомотиви и вагони и гаровата инфраструктура е свързано бързото развитие на тежката индустрия и машиностроенето;
-транспорта освен по крайбрежията на водните басейни се измества и към вътрешността на континентите.
4. "Джени"
-увеличават се производителността на труда и предачното производство;
-има недостиг на тъкачни работници и вследствие от това се увеличава работната заплата в този бранш;
-много селяни изоставят селскостопанската си дейност и започват да се занимават с тъкачество;
-голям брой предприемачи се насочват към селското стопанство и това засилва пазарният характер на производството в този отрасъл;
-заражда се фабрична организираност на производството.
5. Парен двигател
-изчезват последните остатъци на домашната индустрия;
-започват работа стотици фабрики обурудвани с машини, задвижвани от парен двигател;
-освен в предачните фабрики парният двигатели навлизат и в други индустриални производства и в корабоплаването;
-с тези съществени приложения се улеснява много човешкия труд и с това Великобритания достига до индустриална революция.
6. Икономиката във Великобритания
-преобладава леката промишленост и малкия дял на тежката индустрия;
-едрото фабрично производство все още не пробладава в структурата на индустрията;

-огромна част от продукцията на Великобритания - 2/3 - се изнася зад граница.
7. Последици от ИР
-стопанството се индустриализира;
-все по-голямо място заема тежката индустрия;
-променя се географския и териториалния обхват на активната стопанска дейност;
-с налагането на жп транспорта световния пазар се разраства значително;
-промени в кредитната система - много банки финансират големи предприемачески обекти.
8. Криза на свръхпроизводство-защо?
-бързата и съществена промяна в демографската структура и урбанизацията водят до нарастване на градското население;
-ликвидира се феодализма;

-нов тип стопанска система - пазарна икономика и нова социална структура.
9. Криза на свръхпроизводство-първата
-характерна за капиталистическото производство;
-избухва във Великобритания;
-поразява индустрията, външната търговия и цялата кредитна система на Велекобритания.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индустриална революция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.