Индивидуална и колективна работа с хората. Колективен трудов договор.


Категория на документа: ИкономикаОт всичко споменато до тук може да се обобщи, че ролята на служителите в една организация е основна за постигането на фирмените цели. Правилното им управление, ръководене е основано като цяло първо на това да се подберат точните хора, да им се даде възможност те да се развиват, да успеят да се мотивират и да дадат всичко от себе си в работата. Това в крайна сметка като дейност има изгода и за двете страни- и за работодателя и за служителя. Различни са причините, поради които хората работят, но важното в случая е да се работи не на сила, а с желание и интерес, със стремеж за развитие. По този начин и организацията печели, печели квалифицирани кадри и качествено производство. За това като дейност управлението на човешките ресурси е една от основните за предприятията, които държат на добрата продукция, която да им донесе признание, печалби, развитие. Живеем в един свят, които се променя всеки изминал ден. С бързи темпове се развива всяка една сфера - изключение не прави и предприемачеството, бизнесът. Вследствие от непрекъснатото навлизане на все по-нови и нови технологии, всеки ден се основават нови фирми с различен предмет на дейност. По тази причина, за да бъде една организация конкурентно способна и да успее да оцелее сред всички други е необходимо взимането на бързи, адекватни решения и активно изпълнение. Но за да се получи всичко това от изключително важно значение е ефективното управление на основния й ресурс - хората, което е гаранция за постигането на успех.

6. ЛИТЕРАТУРА:

1. Д.Шопов и М.Атанасова - "Управление на човешките ресурси" - първа част.
2. Кодекс на труда.

3. Труд и осигуряване бр.10 (92), септември 2012 г., бр.6 (62), юни 2010г.

4. Труд и право бр.9, бр.11.
5. ИК "Труд и право" Процедури п приложни документи по трудовите отношения.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индивидуална и колективна работа с хората. Колективен трудов договор. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.