Индивидуална и колективна работа с хората. Колективен трудов договор.


Категория на документа: Икономика
Специалност "Мениджмънт на антитерористичната дейност"

Р Е Ф Е Р А Т
по "Управление на човешките ресурси"
Тема: " Индивидуална и колективна работа с хората. Колективен трудов договор."

изготвил: Йосиф Янков Изевков,
I семестър, II курс 2013/2014 г.
Факултетен №1299015

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Увод
стр.3
2.Индивидуална и колективна работа с хора.
стр.3-4
3.Разкриване на дисциплинарните проблеми, Трудова Дисциплина
стр.4-6
3.1. Дисциплинарна отговорност, дисциплинарни наказания
стр.6-7
4. Колентивен трудов договор.
стр.7-8
4.1. Колективно преговаряне.
стр.8
4.2. Предмет на колективния трудов договор.
стр.8-9
4.3. Колективни трудови спорове.
стр.9-10
5.Заключение
стр.10
6.Литература
стр.11


1.Увод

Да управляваш една организация е сложен процес. Много са принципите, методите, подходите, които могат да се използват, за да се постигне в крайна сметка желания резултат / постигане на поставените цели/ на организацията. За да се случи това освен необходимата добра материално техническа база, качествените материални ресурси, достатъчните финансови средства са необходими и т.нар. "човешки ресурси" /хората работещи в една организация, предприятие и др., хора които имат общи интереси.

Дори една организация да има изключително добри ресурси, във всякакво отношение, ако те не се управляват правилно успех няма да има. Въпросът за управлението на човешките ресурси е важен и именно за това се спрях точно на него, защото според мен добрия подбор, организация и мотивиране на хората са в основата на качественото изпълнение на работата, а от там- добро фирмено производство и в крайна сметка успех и постигане на поставените цели.

Ефективното управление на човешките ресурси влияе положително върху цялостното развитие на фирмата - повишаване производителността, подобряване качеството на работа във фирмата и т.н. Този въпрос започва да придобива все по-голяма значение в българските компании и организации, а мястото на отдела за човешките ресурси да става един от основните за успешната дейност на организацията. Според данни все повече ръководители на организации насочват усилията си към служителите си чрез различни програми за мотивиране на персонала и програми за обучение и повишаване на квалификацията, отколкото към решаването на проблеми от технологично естество.

2.Индивидуална и колективна работа с хора.

Във всяка организация са особени два социални субекта - работодателя и работниците, наети по трудово или по служебно правоотнощение. Управлението на човешките ресурси е една от основните функции на управленската дейност на всяка една организация. " В неговата най - обща интерпретация, то се свежда до управлението на хората в трудовия процес, за да се постигнат целите, които си поставя организацията"... / Д.Шопов - "Управление на човешките ресурси" /.

Обекта както вече стана ясно са хората, най-ценния и важен капитал на една организация - различните групи, бригади, екипи и др., който със своята дейност, с техните различни характери, навици, способности, професионални умения, образование и др. допринасят и участват в дейността на организацията. Въпреки, че всички те са различни успешното управление на човешките ресурси изисква точно това - задълбочено познаване на човека както в различните му страни, така и на всички негови възможности, които той притежава, използва и управлява.

От подготовката на работниците и служителите, от тяхната готовност да отдадат пълноценно своите сили и възможности за постигането на целите на предприятието, в което работят, зависи качеството на продукцията, производителността и способността на предприятието да бъде конкурентно способно. За да се реализира това обаче е необходимо всяко ръководство да разработи, да подържа и да развива такава система за управление на човешките ресурси, че да се създадат такива условия, който в крайна сметка да доведат до синхрон на заетите лица и целите на предприятието.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индивидуална и колективна работа с хората. Колективен трудов договор. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.