Индекси на БФБ


Категория на документа: Икономика
Курсова работа
на тема

"Ролята на Световната банка в Централна и Източна Европа"

" Международни финансови организации "
летен семестър 2012/2013 г.

Изготвил:
Име: Славейка Будинова
Фак. №: m 12843
Спец ,, Банково дело
/дистанционно/
Проверил:

доц. Евгени Евгениев
Учебен съвет "Финанси"


2013

Увод
Настоящата курсова работа има за цел да покаже какво представялява Световната банка, нейното мото, финансиращите инструменти и ролята на Световната банка в страните от Централна и Източна Европа. България, Естония, Полша,Румъния, Словения, Армения, Беларус, Молдова, Русия, Украйна, Таджикистан и др. страни спадат към страните от Централна и Източна Европа. В тази курсова работа основно съм се спряла на ролята на Световната банка в България. Световната банка днес се счита за главната глобална институция за подпомагане на развитието. Кредото на институцията е: ,, Нашата мечта е за свят без бедност''. Основната роля на Световната банка е да подпомага най - бедните страни по света, както и развиващите се икономики и икономиките в преход. Банката постига това чрез осигуряването на финансови средства в комбинция с техническа подкрепа, аналитична и консултантска работа, обучение и координация на помоща за развитие. На практика, Световната банка е дълбоко ангажирана във всякакви аспекти на развитие и играе основна роля в страните, които търсят подкрепа. На Световната банка трябва да се гледа като на група, тъй като тя представлява обединение от пет институции с различен мандат, които са възникнали по различно време, както следва:
- през 1945г. възниква Международната банка за възстановяване и развитие;
- през 1956г. се появява Международната финансова корпорация;
- през 1960г. се появява Асоциацията за медународно развитие;
- през 1966г. се създава Международен център за уреждане на инвестиционни спорове;
- през 1988г. се създава Медународната агенция за инвестиционни гаранции.

Изложение
По -специално внимание заслужава да се отдели на финансиращите инструменти на групата на Световната банка, която всъщност е един от най -големите кредитори на програмите за развитие по света. Основните типове финансиращи инструменти са следните:
Заем за политики на развитие
Това са инструменти за подкрепа на институционални реформи и са свързани с:
- укрепването на публичните разходи и на бюджетното управление;
- подобряването на инвестиционния климат;
- подобряването на институционалния капацитет и предоставянето на услуги;
- диверсификацията на икономиката.
Инвестиционни заеми
Чрез тях се финансират проекти, които се отнасят до икономичесото развитие и са свързани с:
- подкрепа за изграждане на физическа инфраструктура;
- селското стопанство и развитието на селските райони;
- подобряване на социалното обслужване;
- подкрепа за разтежа на малките и средни предприятия;
- подкрепа за инициативи против корупция, управление на бюджет и регулаторна реформа.
Доверителни фондове
Това са административни и финансови споразумения с други донори, които предоставят грантово финансиране за проекти, имащи за приоритет подкрепата за развитие.
Финансиране на частния сектор
Този инструмен се предоставя под формата на заемиза капиталови инвестиции и или гарзнции, предимно от Международната финансова корпорация и Междуправителствената агенция за инвестиционни гаранции.
Миларди хора по света все още се борят с крайната бедност, което се явява причина за възникването на инициативата ,, Цели на хилядолетието за развитие''.Целите са следните:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Индекси на БФБ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.