Имерване на макроикономиката


Категория на документа: Икономика


20
6
БВП:
47
20

нереален
реален


От таблицата става ясно, че БВП изчислен като сума от добавените стойности, създадени във всяка фаза на производствения процес, изключва стойността на междинните стоки и услуги, а с това и повторното отчитане на една и съща сума през различните фази на производствения процес. Добавената стойност се получава като разлика между две последователни значения на пазарната стойност на продукта през различните фази на производството.

4. Номинален, реален, потенциален БВП

БВП има три основни състояния. Той бива номинален, реален и потенциален.

Номинален е този БВП (GDPN), кой го се изчислява по текущи цени. Така полученият БВП нараства под въздействието на два основни фактора:
1) производителността на труда, която характеризира нарастването на физическия обем на БВП.
2) увеличаването на цените на стоките и услугите, което характеризира номиналното нарастване на БВП, тоест нарастването му под въздействието на увеличаване на цените.

Действителен показател обаче за оценка на икономическото
състояние на дадена страна е реалният БВП (GDPR). ТОЙ се получава
на базата на съпоставимите цени, тоест на базата на годината, приета
за база. Затова всяка текуща цена, приета за база, довежда до
измерване на БВП по съпоставими цени. Това означава, че при
реалния БВП се изключва въздействието на изменението на цените върху
нарастването на БВП. Това още означава,, че реалният БВП измерва
физическия обем на съвкупните производство и доход. Затова
реалният БВП служи като показател за оценка на стандарта на живот
на хората в дадена страна.

Освен номинален и реален съществува и потенциален БВП. Бележи се с GDPР и ни показва, че икономиката се намира на границите на производствените си възможности. Това означава, че всички производствени мощности, както и наличната работна сила се използват най-пълно. В икономиката няма свободни производствени мощности. Тя е инфлационно спокойна, а безработицата се намира на своето естествено равнище. Потенциалният БВП се постига в рамките на дългосрочния икономически растеж. Това е така, защото растежът се натрупва във времето и довежда до изместване надясно на кривата на производствените възможности на икономиката.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Имерване на макроикономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.