Ikonomika na zdraveopazvaneto


Категория на документа: Икономика


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛТЕТ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

СОФИЯ

РЕФЕРАТ
по

Икономика на здравеопазването

Тема: Икономически анализ в здравеопазването

Изгатвил: Преподавател:
Капка Асенова доц.д-р Т.Златанова
спец.УЗГ II курс IV сем. доц.д-р Г.Христов

Фак.№ 464 гл.ас. Янева

Съдържание:

> Същност на икономическия анализ в здравеопазването............................3

> Икономически анализ на ресурсите в здравеопазването............................4

> Анализ на търсенето..........................5

> Анализ на предлагането......................6

> Анализ на разпределението на ресурсите............7

> Анализ на изпалзваемостта на ресурсите..............8

> Социален анализ "разход-полза" в здравеопазването.10

> Фармакоикономически анализ ................................10

І. Същност на икономическия анализ в здравеопазването.

В най-широк смисъл под икономически анализ се разбира приложението на научни методи за изследване и анализ в икономическата теория и в практиката на стопанската дейност.

Икономическият анализ е част от управленческия процес на отделната структурна единица (например дадено работно място или медицинска практика), на организацията (болница, поликлиника, диспансер) , на здравеопазната дейност и здравните структури на регионално или национално равнище.

В зависимост от броя и обхвата на изследваните единици може да се разграничат различни нива на анализ: локално (отделна здравеопазна структура или здравно заведение), общинско ниво (здравни заведения на територията на дадена община), регионално ниво (здравни заведения на ниво здравен регион) и национално ниво (здравни заведения от страната).

Икономическият анализ представлява последователно извършване на следните основни дейности:
1. Измерване и представяне с икономически показатели
а) Обекти на икономически анализ. Такива могат да бъдат:
* Различните видове ресурси на здравната структура - леглови фонд, кадри, материална база, финансови ресурси, организационни ресурси и др.;
* Разходите по производството на здравни и други услуги;
* Здравеопазните дейности и получените резултати;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ikonomika na zdraveopazvaneto 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.